İş Sözleşmesinin Feshi Nedenleri

İş Sözleşmesinin Feshi Nedenleri

İş sözleşmesinin feshi nedenleri konusu, İş Kanunu içerisinde yer almaktadır. İş Hukuku kapsamı içerisinde yer alan diğer iş davaları konusu makaleleri için, internet sayfamıza bakabilirsiniz.

4857 sayılı İş Kanunu fesih konusunu her açıdan ele almış, işçi ve işverenin hangi durumlarda, hangi gerekçelerle iş akdini feshedebileceğini açıkça anlatmıştır. Kanununda belirtmiş olduğu gibi fesih nedenleri ile ilgili olarak; işveren ve işçi açısından iki şekilde değerlendirme yapılmaktadır.

İş sözleşmesinin feshi sebepleri hakkında açıklamalar yapacağımız makalemizin içeriğinde; işçi ve işveren yönünden fesih konularını anlatacağız.

İşçiye İlişkin Geçerli Fesih Sebepleri

İşçiye ilişkin geçerli fesih sebepleri bölümümüzde, işçiden kaynaklanan sorunlardan dolayı yapılabilecek haklı fesih maddelerini belirteceğiz.

 • Aynı işi yapmasına rağmen, diğer işçilerden daha az verimli olması
 • İşe girerken belirtilen niteliklerden daha düşük performans göstermesi
 • İşe yoğunlaşmasının giderek azalması
 • İşe yatkın olmaması
 • İşçinin, öğrenme ve kendini yetiştirme konusundaki yetersizliği
 • Sıklıkla hastalanarak izin kullanmak
 • Çalışamaz duruma gelmemekle birlikte işini gerektirdiği şekilde yapmasını devamlı etkileyen hastalık
 • İş ortamındaki uyum yetersizliği
 • Gerekli uyarılar olmasına rağmen işini yapmaması ya da eksik yapması
 • İş ortamını olumsuz etkileyecek türden olan tartışmaları
 • İşi aksatacak kadar uzun telefon görüşmesi yapması
 • İşe sürekli olarak geç gitmek
 • İş ortamında geçimsizlik, huzursuzluk çıkartmak

Yukarıda belirttiğimiz ve benzer olan durumlar iş sözleşmesinin feshi nedenleri konusunda haklı sebepler olmaktadır. Fakat İş Kanunu maddelerinde esas olarak belirtilen durum; bu yapılan eylemin işi aksatması ile birebir doğru orantılı ilerlemesi olmaktadır.

İşverene İlişkin Haklı Fesih Sebepleri

İşverene ilişkin haklı fesih sebepleri hakkında maddeler belirtecek olursak;

 • İşveren, sözleşmede belirttiği maddelere uygun davranmazsa
 • İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa
 • İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı onur kırıcı davranışta bulunursa veya işçi ya da aile üyelerinden birine suça teşvik eder, suç işlemesine sebep olursa
 • İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa (Bu durumda da iş sözleşmesinin feshi nedenleri gerçekleşmiş olur)
 • İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
 • Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenmezse
 • İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

İş sözleşmesinin feshi nedenleri hakkında detaylı bilgi almak için Esenyurt İş Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Kıdem tazminatı nedir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder