İşçi İstinaf Dilekçesi

İşçi istinaf dilekçesi yazabilir mi? İstinaf dilekçesi, 1. Derece mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz etmek için düzenlenir. İstinaf mahkemesine başvuru hakkı, davacı ya da davalı fark etmeksizin iki tarafa da ait bir haktır. Sadece bu başvuru yapılırken, zamanaşımı süresi ve diğer detaylar göz önünde bulundurulmalıdır.

İşçi ve işveren arasında yaşanılan uyuşmazlıklar sonrasında, mağduriyet yaşayan tarafın kanuni haklarını kullanma özgürlüğü oluşur. İş kanunlarımıza göre, belli başlı konu başlıkları için ilk olarak arabuluculuk sistemine başvuru yapılması gerekir. Taraflar bu sistemle anlaşma sağlayamazlarsa mahkeme yoluna başvuru yapabilirler.

Mahkeme süreci başladıktan sonra, hâkim taraflara ait olan delil, şahit ve diğer bütün detayları değerlendirir. Yapılan yargılama süreci sonrasında hâkim kararını verir. Hâkimin vermiş olduğu karara itiraz etmek isteyen taraf istinafa başvurur. İşçi istinaf dilekçesi ya da işveren istinaf dilekçesi hazırlanarak başvuru yapılabilir.

İşveren İstinaf Dilekçesi

İşverende mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz etme hakkını kullanabilir. İstinaf mahkemesine başvuru yapılırken dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir;

  • Zamanaşımı süresi, mahkemenin karar verdiği günden itibaren başlar
  • İstinaf dilekçesinin içeriğinde, mahkemenin kararına itiraz nedenleri yer almalıdır
  • İtiraz nedenlerine delil olabilecek unsurlar, dilekçe içeriğinde belirtilmelidir
  • Tarafların kimlik ve ikamet bilgileri dilekçede olmalıdır
  • Dilekçe içeriği kanunlara uygun düzenlenmelidir

Ayrıca belirtmek isteriz ki; İstinaf dilekçesi taraflarca düzenlenebileceği gibi, avukat desteği alınarak da düzenlenebilir. Dava sürecinizi ilerletmiş olduğunuz avukatınız varsa, sizin için bu dilekçeyi hazırlamakla yükümlüdür. Eğer dava sürecinizi avukatsız ilerlettiyseniz, hak kaybı yaşamamak için avukatın dilekçenizi hazırlamasını talep edebilirsiniz.

Kısmi İstinaf Dilekçesi

İşçi istinaf dilekçesi başlıklı yazımıza devam ederken, kısmi dilekçeden de bahsedeceğiz. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı bozarak davanın tekrardan yapılmasına karar verebilir. Bunun yanı sıra, davada verilen kararlardan bazılarını bozarak diğerlerinin kabulüne de karar verebilir.

İstinaf mahkemesine başvuru yapan taraf, mahkemenin vermiş olduğu kararlardan bazılarına itiraz edebilir. İstinaf hakkını bu şekilde kullanmak isteyen taraf, kısmi istinaf dilekçesi düzenlemelidir. Dilekçe başlığında ve içeriğinde, kısmi istinaf hakkının kullanıldığı açık şekilde belirtilmelidir.

Konu hakkında örnek verecek olursak; Boşanmaya ve diğer içeriklerine karar verilen mahkeme sonrasında istinafa başvuru yapılabilir. İstinaf mahkemesi bu başvuru sonrasında; boşanmanın gerçekliğini kabul edebilir ve nafaka ödemesinin miktarının azaltılmasını kabul etmeyebilir. Bu durumda istinaf mahkemesinin vermiş olduğu kısmi karar olur.

İşçi istinaf dilekçesi ve işe iade davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder