İşe İade Arabuluculuk

İşe iade arabuluculuk zorunlu olan bir kapsam mı? İşe iade davası, haksız şekilde iş akdi fesih edilen işçinin açabileceği bir davadır. İşveren, işçinin iş akdini geçerli olan bir nedene dayanarak fesih edebilir. Kanunen geçerli olan sebepler gerçekleşmemişse, işveren işçinin iş akdini sonlandıramaz.

İş kanunları gerekliliğince; İş akdi haksız şekilde sonlandırılan işçinin, dava açma hakkı olmaktadır. Fakat son yıllarda iş davalarında öngörülen arabuluculuk sistemi de, bu kapsamda oldukça geniş bir yere sahiptir.

İş kanunlarına göre, işe iade davalarında ilk olarak arabuluculuk sistemine başvuru yapılması gerekmektedir. Haksızlığa uğradığını düşünen işçi, arabuluculuk sistemine başvurarak, işe iadesini talep eder. İşçi ve işveren arabuluculuk toplantılarında uzlaşma sağlayamazsa, işçinin dava yoluna başvuru hakkı oluşur.

Arabuluculuk İşe İade Anlaşma Belgesi

İşe iade arabuluculuk toplantılarında, işçi ve işveren anlaşma sağlarsa bu durum tutanak şeklinde belgelenir. Arabulucu olarak görev yapan avukat, taraflar arasında yapılan anlaşma şartlarının bütünüyle yer aldığı bir tutanak düzenler ve bu tutanak taraflarca imzalanır.

Anlaşma belgesinin içeriğinde; tarafların toplantılarda gerçekleşen bütün talepleri ve sonuçları yer almak zorundadır. Arabulucu, bütün maddeleri tutanak halinde düzenler ve taraflara bu şekilde bilgi aktarımı sağlar.

Anlaşma belgesinin bütün şartlarını kabul eden taraflar, bundan sonraki iş akdini bu şekilde ilerletmekle yükümlü olur. Taraflardan birinin anlaşma şartlarına uymaması halinde, mağduriyet yaşayan taraf kanuni haklarını kullanabilir.

İşe İadede Arabuluculuk Zorunluluğu

İşe iade davası açılmadan önce, arabuluculuk sistemine başvuru yapılmasının zorunlu olduğunu belirtmiştik. Buradaki zorunluluk, sürecin daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlamayı hedeflemiştir. İş mahkemeleri, gerek dava süreçlerinin uzunluğu gerekse mahkemelerin yoğunluğu nedeniyle oldukça uzun sürmektedir. Bu sürede de, işveren ya da işçi fark etmeksizin daha fazla mağduriyet yaşayabilir.

İş kanunları maddelerinde belirlenen arabuluculuk sistemi, taraflar arasında yapılan toplantılarla beraber, sürecin yıllarca değil 1 ay içerisinde sonuçlanmasını hedefler. Fakat belirtmemiz gerekir ki; taraflar, arabuluculuk toplantılarında anlaşma sağlamak zorunda değildir. Talepleri karşılanmayan taraf, anlaşmayı reddeder ve bunun sonrasında yine taraflardan biri talep ederse mahkeme süreci başlatılır.

Arabuluculuk toplantılarında anlaşma sağlanamazsa, yetkili arabulucu anlaşma sağlanamadığına dair tutanak düzenler. Tutanak düzenlenmesinden sonra da, mahkemeye başvuru yapılması ve dava açılması için gerekli olan zaman aşımı süresi başlamış olur.

İşe iade arabuluculuk görüşmeleri ve işe iade davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder