İstihkak Davası Nedir

İstihkak Davası Nedir

İstihkak davası nedir ve hangi durumlardan dolayı bu davaya başvurulur? Bu ve benzeri sorularınızın yanıtını makalemizin içeriğinde bulabileceğiniz gibi, hukuk büromuzdan da konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

İş bu dava hem miras hukuku içerisinde, hem de icra ve iflas hukuku kapsamında yer almaktadır. Konular hakkındaki temel farklılıklar; ortadaki malın durumu, etkeni ya da kişinin ölüm ve sağlık durumuna göre değişir. Makalemizin içeriğinde bu iki türede yer vereceğiz.

Miras Hukukunda İstihkak Davası

Miras hukukunda istihkak davası hakkında, Kanun maddelerinden yola çıkarak belirtebiliriz ki; “Miras bırakan kişinin ölümünden sonra, terekede mevcut bulunan her türlü mala ve her türlü hakka mirasçılar sahip olur”. Bu kısımda istihkak davası nedir sorusunun yanıtını vermiş olduk. Şimdi de konu ile ilgili birkaç detay vererek devam edelim.

Miras Hukuku içerisinde yer alan dava konuları incelendiğinde, “Kendilerine intikal eden mal ve haklar için üçüncü şahısların hak iddiaları veya mirasçıların üçüncü kişiye karşı hak ve taleplerine oldukça sık rastlanır” diyebiliriz. Fakat mirasçılar, el koyulan mal ve hakları burada belirtilen üçüncü kişilerden geri isteyebilirler. Gelişen bu taleple birlikte taşınır mallar için istihkak davası, taşınmaz mallar içinse tapu kütüğünün düzeltilmesi davası açılabilir. Bu davada zaman aşımı süresi de bulunmaktadır. Davacının kendi miras hakkını öğrenmesinden başlayarak 1 yıl olan bu süre, bunları öğrenmemiş olsa da mirasın açıklandığından itibaren 10 yıl olmaktadır.

İstihkak davası nedir başlıklı makalemize, bu davanın icra hukuku yönünden incelemesini yaparak devam edeceğiz.

İcra Hukukunda İstihkak Davası

İcra hukukunda istihkak davası, bir malın mülkiyetinin hak sahibinden çıkmadığı, ancak dolaysız zilyetliğinin haksız olarak bir başkasına geçtiği durumlarda, malikin dolaysız zilyetliğe kavuşmak amacıyla açtığı davadır.

Malın borçlunun olduğu, halen onun mülkiyetinde bulunduğu biçimindeki iddialar iptal davasının değil, istihkak davasının konusunu oluşturur. Bu dava, dolaysız zilyet durumunda olmayan malik tarafından, malik olmayan haksız zilyede karşı açılır. Açılmış bir dava bulunuyor ve bunun yanında iptal davasının koşulları oluşmuşsa haiz koyduran alacaklı iptal davasını, kesin ya da geçici aciz belgesinin ibrazına gerek olmaksızın karşılık dava olarak ilerletebilir.

İstihkak davası nedir ve dava unsurunuz hangi kapsamda yer almaktadır gibi sorularınızın yanıtı için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Avcılar Avukat ile görüşebilirsiniz.

Fazla çalışma nedir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder