İştirak Nafakası Başlaması

İştirak Nafakası Başlaması

İştirak nafakası başlaması hangi koşullara bağlı olmaktadır? Velayet hakkına sahip olmayan anne ya da babanın çocuğun bakımı ve eğitimi dolayısıyla yapılan giderlere katkı olarak verdiği nafakaya iştirak nafakası denilmektedir.

Nafaka davalarında sıklıkla karıştırılan iki terim hakkında kısa bir açıklama yapacak olursak;

  • Boşanma kararının kesinleşmesi tarihine kadar verilen çocuk için olan nafakaya tedbir nafakası denilmektedir
  • Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra çocuk için verilen nafakaya da iştirak nafakası denilmektedir

Nafakaların başlama tarihi ve ödenmesi gereken miktarlar, mahkeme tarafından belirlenir. Ödeme yapacak olan taraf, ödenmesi gereken tazminat tutarına itirazda bulunabilir. Fakat bu itiraz için Kanun koyucunun belirlemiş olduğu unsurlara dâhil olmalıdır. İştirak nafakası başlaması için, bazı durumlarda boşanma davasının açıldığı tarih göz önünde bulundurulurken, bazen de değişik bir tarih belirlenebilir.

İştirak Nafakasının Talep Edilmesi

İştirak nafakasının talep edilmesi gerekir mi yoksa mahkeme kendiliğinden buna hükmeder mi? İştirak nafakası verilmesinde isteğe ilişkin ilkelerden bir diğeri iştirak nafakasının kendiliğinden verilmesi ilkesidir. Fakat bu durumda belli başlı olgulara göre yapılmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki; Kendiliğinden iştirak nafakası verilmesine ilişkin kural boşanma davası ile birlikte velayetin düzenlenmesi hali için geçerli olup boşanma davasından sonra açılan davalarda eğer istem yok ise ya da açık şekilde iştirak nafakasının istenmediği belirtilmişse, iştirak nafakasına resen hükmedilmez yani iştirak nafakası başlaması için uygulama yapılamaz.

Anlaşmalı Boşanma Davasında İştirak Nafakası

Anlaşmalı boşanma davasında iştirak nafakası miktarı, anne ve babanın aralarında yapacakları anlaşma ile sağlanmalı ve belirtilmelidir. Anlaşmanın kapsamına miktar, süre, paranın cinsi, artış oranı gibi unsurlar da dâhil edilebilir. Hâkime sunulmayan ve hâkim tarafından onaylanmayan bu tür anlaşmalar hiçbir hukuksal sonuç doğurmaz. Anlaşma, ister boşanma kararının kesinleşmesinden önce ister sonra yapılmış olsun sonuç değişmez.

Hâkim sunulan anlaşmayı çocuğun yararı, anne babanın ekonomik, sosyal durumları, ülke gerçeklerini göz önüne alarak uygunsa onaylar. Onaylanan anlaşmanın metni karara aynen geçirilmelidir. Sözleşmeye atıf yapılarak hüküm kurulması uygun değildir.

İştirak nafakası başlaması ve diğer nafaka davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Beylikdüzü Boşanma Avukat ile görüşebilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder