İştirak Nafakasının Niteliği

İştirak Nafakasının Niteliği

İştirak nafakasının niteliği konusunun, tek temel varlığı çocuk olmaktadır. Anne ve baba hem evlilik birliği içerisinde, hem de boşandıktan sonra çocuğa karşı yükümlülük sahibi olan kişilerdir. Çocuk için nafaka ödenmesi de bu konudaki niteliklerden biri olmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 185 hükmüne göre eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadır. O halde anne ve baba çocukların bakımı, gözetimi, korunmaları ve eğitimleri ile direkt olarak yükümlüdür. Boşanma sonrasında ise anne ve babanın yükümlülükleri halen devam eder. Mahkeme taraflardan birine velayet hakkını verirken, diğerine de kişisel ilişki hakkı verir ve çocuğun giderlerine destek olacak şekilde nafaka ödenmesine hükmeder. İştirak nafakasının niteliği gerekliliklerini yerine getirmeyen taraf için, TMK Kanunları uygulaması yapılır.

İştirak Nafakasında Yer Alan Unsurlar

İştirak nafakasında yer alan unsurlar nelerdir? Bu sorunun yanıtını makalemizin bu kısmında ilk olarak maddeler halinde bulabilirsiniz. Bu unsurlar şöyle olmaktadır;

  • Yiyecek giderleri
  • Giyecek giderleri
  • Barınma giderleri
  • Sağlık giderleri
  • Dinlenme giderleri
  • Eğitim, öğretim giderleri
  • Harçlık giderleri
  • Ulaşım giderleri

İştirak nafakasının ödenmesine ve ödenecek olan nafakanın miktarına, Aile mahkemesi hâkimi karar vermektedir. Hâkim bu konu hakkında karar verirken, tamamen çocuğun çıkarlarını göz önünde bulundurur. Ayrıca miktarın belirlenmesi içinde tarafların maddi olanakları hakkında bilgiler edinir.

İştirak nafakasının niteliği başlıklı yazımızın son kısmında, bu nafakanın başlaması hakkında bilgi vereceğiz.

İştirak Nafakasının Başlangıcı

İştirak nafakasının başlangıcı ve sonlanması konusu birbirinden ayrı olmaktadır. Bu nafakanın boşanma kararı ile birlikte verilmesi kuraldır. Ancak bir şekilde nafaka verilmemiş ise daha sonra açılacak bir dava ile de istekte bulunulabilir. Koşulları varsa değiştirilmesi için her zaman dava açılabilir. Çocuk doğmadan iştirak nafakası verilemeyeceği gibi soy bağı kurulmadan da nafaka verilemez.

Evlilik devam ederken ya da evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu çocuk için iştirak nafakasının başlama tarihi de, çocuğun doğum tarihi olmaktadır.

İştirak nafakasının niteliği ve diğer nafaka davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Beylikdüzü Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Kişilerin Yakalama Yetkisi makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder