İşverene İlişkin Haklı Fesih Sebepleri

İşverene İlişkin Haklı Fesih Sebepleri

İşverene ilişkin haklı fesih sebepleri İş Kanunu madde 25’de yer almaktadır. Kanun maddesinin içerisinde bu konular birkaç ana başlık altında toplanmıştır. Bu ana başlıkları belirtecek olursak;

 • Sağlık nedenleri
 • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması
 • Zorlayıcı nedenler
 • İşçinin gözaltına alınması ya da tutuklanması

Yukarıda belirtilen bütün maddeler kendi içerisinde ayrıma uğramaktadır. İşçinin sözleşmesinin bildirimsiz feshedilmesi için, İş Kanunlarında yer alan maddelerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi olan durumlarda fesih hatalı ve usulsüz yapılmış olarak kabul edilir. İş sözleşmesinin işveren tarafından bildirimsiz olarak derhal feshinde, feshe gerekçe gösterilen işçinin eylem ile ceza arasında adil bir oranın olması ilkesine de dikkat edilmelidir. İşverene ilişkin haklı fesih nedenleri yazımıza daha detaylı olarak belirteceğiz.

İşverenin Haklı Fesih Uygulaması

İşverenin haklı fesih uygulaması için, geçerli olan unsurlar yaşanmış olmalıdır. Bu unsurlara birkaç örnek verecek olursak;

 • İş yerinde, işçinin suç işlemesi
 • İşçinin, işverenden izin almadan ya da geçerli bir sebebi olmaksızın iki gün üst üste işe gitmemesi
 • İşçinin, bir ay içerisinde iki defa izin günü sonrasında işe gelmemesi
 • İşçinin, iş güvenliğine zararlı davranışlarda bulunması
 • İşçinin tutuklanması
 • İşçinin doğruluk ve işe bağlılık dışı davranışlarda bulunması
 • İşçinin, iş yerinde huzursuzluk çıkartması ve iş arkadaşlarına sataşmalarda bulunması
 • İşçinin, başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması
 • İşçinin, verdiği bilgilerle işvereni yanıltması vb. diğer durumlar işverene ilişkin haklı fesih sebepleri arasında yer almaktadır.

Derhal Fesih Hakkı Kullanma Süresi

Derhal fesih hakkı kullanma süresi ne demektir ve bu süre ne kadardır? İş Kanunu madde 24 ve 25’te belirtilen sebeplerle haklı ve derhal feshin geçerli sayılabilmesi süre anlamında da koşula bağlıdır. Bu koşul İş Kanunu madde 26’da yer almaktadır. Madde 24 ve 25’de belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve herhalde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonrasında kullanılamaz.

İşverene ilişkin haklı fesih sebepleri ve diğer iş davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Esenyurt Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız Mağdurun Korunma Tedbirleri makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Yorum Gönder