İzale-i Şüyu Davası

İzale-i şüyu davası miras hukukunda yer alan bir dava türüdür. Bu miras davasının bir diğer adı da; Ortaklığın giderilmesi davasıdır. Hukuk sistemimizde her iki tanımlamada geçerli olmaktadır. Bu dava içeriğinde; Paylı ya da elbirliğine konu olan taşınır ya da taşınmaz olan mallar üzerindeki paydaşlığa son verilir ve kişisel mülkiyete geçiş yapılır.

Ortaklığın sonlandırılması için geçerli olan iki yöntem bulunur. Bunlar;

  • Satış yolu ile ortaklığın sonlandırılması: Malların icra yoluyla satılarak alınan satış bedelinin ortaklar arasında pay edilmesi.
  • Aynen taksim yolu ile ortaklığın giderilmesi: Malın bölünmesidir. Yani değeri eşit olan iki malın taraflar arasında bölünmesidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kime Açılır?

İzale-i şüyu davası yani ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılabilir? Kanun koyucu hukuki olan tüm davalarda, davacı ve davalı tarafın olabileceğini açık şekilde belirtmiştir. Burada davayı açan taraf davacı niteliğini taşırken, davaya sonradan katılım sağlayan yani davaya davet edilen taraf davalı niteliğini taşır.

Ortaklığın giderilmesi davası, menkul ya da gayrimenkule ortak olan tüm paydaşlara yönelik olarak açılmaktadır. Miras hakkına sahip olan bir paydaş, diğer tüm paydaşlara yönelik olarak bu davayı açma hakkında sahiptir.

Miras hakkında yer alan pay sahipleri, kendi aralarında anlaşma sağlayarak malların nasıl paylaşacağına karar verme hakkına sahiptir. Fakat paydaşlar kendi aralarında anlaşma sağlayamazlarsa, kanuni haklarını kullanarak dava açılmasını talep edebilirler.

İzale-i Şüyu Satış Süreci

İzale-i şüyu davası hakkında olan bilgilendirmelerimize devam ederken, paydaşlar arasında anlaşma sağlanırsa olabilecek satıştan bahsedeceğiz. İzale-i şüyu satışının yapılabilmesi için, ilk olarak satılacak mal üzerinde keşif yapılması gerekmektedir. Keşif satışı yapılacak olan malın değerinin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Keşif yapılırken;

  • Taşınmazın tapu kaydına ve çapa uygunluğu belirlenir
  • Taşınmazın paydaşlara doğrudan ya da ivaz ilavesi paylaştırmanın mümkün olma etkeni belirlenir
  • Taşınmaz üzerinde herhangi bir paydaşa ait olan kıymetli bir şey bulunması dâhilinde (Taşınmaz içeriğinde ağaç vb. bir şey olması), bunun belirlenmesi ve değer ölçümü belirlenir

Ayrıca belirtmek isteriz ki; Taşınmaz üzerinde kıymetli ağaç, ev vb. muhdesatın bir paydaşa ait olduğu konusunda tüm paydaşlar anlaşma sağlamazsa, mütemmim cüzü kabul edilir ve satış bedeli paylar oranında paydaşlara dağıtılır.

İzale-i şüyu davası ve diğer tüm miras davaları hakkında detaylı bilgi edinmek için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder