Kaç Tür Vasiyetname Var

Kaç Tür Vasiyetname Var

Kaç tür vasiyetname var ve bunlar hangi işlemlerle uygulanabilir? Vasiyetnameye dair bilgilere, hukuk büromuz tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu makalemizde ve sitemizde yer alan diğer makalelerimizden ulaşabilirsiniz. Makalelerimiz tamamen bilgilendirme amaçlıdır, Kanun maddelerinde daha sonradan yapılabilecek değişiklikler için, avukat desteği almanız her zaman avantaj sağlayacaktır.

Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden önce hazırladığı bir belgedir. Bu belgeyle miras pay dağılımı, miras bırakanın istediği ölçütlerde yapılır. Fakat hemen belirtelim ki; miras paylaşımına uygun olmayan pay dağılımları ile ilgili olarak saklı paylı mirasçıların, hak iddia etmeleri de mümkündür. Vasiyetname birkaç şekilde hazırlanabilir. Bunları belirtecek olursak;

  • Resmi vasiyetname
  • Sözlü vasiyetname
  • El yazılı vasiyetname

Kaç tür vasiyetname var sorusunun yanıtını verdikten sonra, hemen belirtelim ki; Hazırlanan vasiyetname miras bırakanın talebi üzerine daha sonra değişikliğe uğrayabileceği gibi iptalde edilebilir.

Vasiyetnamenin Geri Alınması

Vasiyetnamenin geri alınması, vasiyetçinin ölümüne kadar kişinin kendi isteğine bağlıdır. Bu geri alma, daha sonra yapılan bir ölüme bağlı tasarrufla ya da vasiyetnamenin yok edilmesi yoluyla olabileceği gibi, vasiyet olunan şeyde sağlar arası tasarruf ederek de gerçekleşebilir.

Vasiyetname, vasiyetçi tarafından geri alındıktan sonra isteğe bağlı olarak;

  • Vasiyette, vasiyetçi değişiklik yapabilir
  • Vasiyetçi, vasiyeti iptal edebilir
  • Vasiyetçi, vasiyeti tekrardan düzenleyebilir

Yukarıda belirttiğimiz bütün maddeleri uygulama hakkı olan vasiyetçi, bütün bu işlemleri resmi düzenlemeler doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.

Vasiyetname başlıklı makalemizin son kısmında, vasiyetin yok olması hakkında bilgi vereceğiz.

Vasiyetnamenin Yok Olması

Vasiyetnamenin yok olması MK 543/II’da açıklanmaktadır. Vasiyetin yok olması farklı sebeplerden dolayı olabilir. Vasiyetçi, geri alma niyeti olmaksızın vasiyeti yok edebilir. Konuya ilişkin birkaç madde belirtecek olursak;

  • Vasiyetçinin, vasiyetnameyi yırtması ile olabilir
  • Bir başka kişinin kasıtlı olarak, vasiyeti yok etmesiyle olur
  • Vasiyetname, kimsenin bir eylemi olmaksızın da ortadan yok olabilir (Yangın, sel, deprem vb. felaketlerde)

Vasiyetnamenin, her hangi bir sebeple ortadan yok edilmesi halinde, vasiyetin içeriğinin aynen ve tamamen ispat edilmesiyle uygulanabilmesi imkânı da tanınmaktadır.

Kaç tür vasiyetname var ve diğer miras davalarınızla ilgili olarak görüşmek için, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu alabilirsiniz. Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Aile Mahkemesi makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder