Kadın İşçilerin Emzirme Hakları

Kadın İşçilerin Emzirme Hakları

Kadın işçilerin emzirme hakları nelerdir ve bu haklardan hangi süreçlerde nasıl faydalanabilirler? İş Kanunları kadınlar için bazı uygulamalar geliştirerek, iş dünyasındaki kadınlara bazı özel haklar tanımıştır. Hazırlanan bu kanun maddelerinin içerisinde kadınların hamilelik ve emzirme dönemlerine ait olan uygulamalarda yer almaktadır. Bu uygulamalara uyum sağlamak, işverenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Aksi olan durumlarda cezai işlem uygulaması gerçekleşir.

Kadın işçilerin süt izinleri yani emzirme hakları, 4857 sayılı iş kanununun 74. Maddesinde yer almaktadır. Bu madde ve diğer maddelerin içeriğinden yola çıkarak belirtebiliriz ki; “Kadınlar hamilelik sürecinde periyodik kontrollerine gidebilir, doğum öncesi ve doğum sonrası izin kullanabilir, süt iznini kullanmaya hakkı vardır”. Makalemize kadın işçilerin hakları ile ilgili maddeler belirterek devam edeceğiz.

Kadın İşçilerin Süt Hakkı

Kadın işçilerin süt hakkı yani emzirme hakları nelerdir sorusunun yanıtını maddeler halinde belirtecek olursak;

  • Emziren kadının her iş günü için 1,5 saatlik süt izni vardır
  • Süt izni, yasal olarak hamilelik izni bitince başlar ve çocuk 1 yaşını doldurana kadar devam eder
  • Anne, süt iznini hangi saatler arasında kullanacağını kendisi belirler
  • Verilen süt izni günlük çalışma süresinden sayılır, yıllık izne hak kazanmak için gerekli olan sürenin hesabına katılarak hesaplanır
  • Kadın işçi, süt iznini hangi zamanlarda kullanacağına dair yazıyı işyerine teslim etmeli ve işverende bunu kabul ettiğini gösteren yazı yazmalıdır

Kadın işçilerin hakları nelerdir sorusunun yanıtını verdikten sonra, bir unsur daha belirtmemiz gerekir; “Kadın işçi bu hakkından vazgeçemez ve işveren de bunu talep edemez”.

Süt İznini Toplu Olarak Kullanmak

Süt iznini toplu olarak kullanmak gibi bir hak var mıdır? İş Kanunlarına göre süt izni, her gün düzenli olarak bebeğin beslenmesi için verilir. Yani buradan da anlaşılacağı gibi çalışanın toplam kullanacağı saatleri hesaplayarak kullanacağı bir durum değildir. Fakat süt iznini düzenleyen 4857 sayılı iş kanunu 74. Maddesinde de iznin toplu şekilde kullandırılmayacağına dair bir madde belirtilmemektedir. Bu konuda işçi ve işveren resmi yazılı olarak anlaşma sağlayabilir.

Kadın işçilerin hakları ve diğer hakları ile ilgili danışmanlık ve avukatlık görüşmesi talepleriniz doğrultusunda, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Beylikdüzü İş Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Kadınların Evlilikten Dolayı İş Hakları yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder