Kanuni Mirasçı Düzenlemesi

Kanuni Mirasçı Düzenlemesi

Kanuni mirasçı düzenlemesi neye göre belirlenir? Miras Hukuku içerisinde geçerli olan mirasçı kavramını 2 şekilde inceleyebiliriz. Bunlar “Yasal mirasçı ve Atanmış mirasçı” olmaktadır.

Yasal Mirasçı: Miras bırakanın iradesine bağlı olmayan ve miras bırakanın ölümünden sonra kanundan kaynaklanan mirasçılardır.

Atanmış Mirasçı: Miras bırakanın özgür iradesi ile mirasının bir kısmını ya da hepsini başkasını bıraktığı kişidir.

Miras düzenlemesi ve mirasın nasıl paylaşılacağı, Kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. Mirasın paylaşılması zümre sistemine göre yapılmaktadır. Zümre sistemi 3 kısımdan oluşmaktadır. Bu grupta yer almayan kişilerin mirasçı olabilmeleri için, miras bırakanın bu kişileri uygun şekilde mirasına dâhil etmesi gerekir. Sadece sağ kalan eş her zümre grubu ile miras payı alabilir. Kanuni mirasçı düzenlemesi hakkında daha farklı makale seçeneklerine, internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Mirasçılığı

Evlilik dışı doğan çocuğun mirasçılığı belli başlı olgular gerçekleşirse, kurallara uygun şekilde gerçekleşebilir. Evlilik dışı çocuğun baba yönünden mirasçı olabilmesi için, soy bağının kurulmuş olması şarttır. Bu bağ kurulmuşsa, evlilik dışı çocuk baba yönünden tıpkı, evlilik birliğinde doğmuş çocuk gibi miras payı alabilir, aksi olan durumda mirasçı olamaz.

Evlilik dışında doğan çocuğun, anne ve babasının sonradan evlenmesi, babası tarafından tanınması ya da babalık kararıyla, babasına soy bağı ile bağlanması mümkündür. Evlilik dışında doğan çocuk resmi yollarla babanın tanıması kavramında yer almazsa, Kanuni mirasçı düzenlemesi grubunda da yer alamaz.

Devletin Mirasçılığı

Devletin mirasçılığı, Miras Kanunu madde ‘de yer almaktadır. Bu maddeden yola çıkarak belirtebiliriz ki; “ Mirasçı bırakmadan ölen kişinin, mirasındaki haklar Devlete geçer”.  Buna göre, Devletin yasal mirasçı sıfatıyla terekeye el koyabilmesi için, miras bırakanın hiçbir yasal mirasçısının bulunmamasının yanında, terekenin tümü için mirasçı atamamış olması da gerekir. Terekenin tümü için atanmış mirasçının bulunduğu durumlarda, Devlet yasal mirasçı sıfatını kazanamaz. Buna karşılık, hiçbir yasal mirasçısı bulunmayan miras bırakan, terekenin bir bölümü için mirasçı atamışsa, geri kalan kısım, yasal mirasçı sıfatıyla Devlete kalacağı için, Devlet atanmış mirasçı ile birlikte, miras ortaklığını oluşturur.

Kanuni mirasçı düzenlemesi ve diğer miras davalarınızla ilgili olarak görüşme ve avukat talepleriniz için, internet sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

Bilişim gizliliğinin ihlali suçu hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder