Kartların İzinsiz Kullanılması

Kartların izinsiz kullanılması, günümüzde ilerleyen teknoloji ağı ile birlikte daha fazla yayılmaya başlamıştır. Ülkemizde de gerek yapılan alışverişler gerekse diğer etkenler kartların kullanılmasıyla birlikte gerçekleşmektedir. Kredi kartları, banka kartları ve diğer bütün kartlar şifre vb. diğer etkenlerden dolayı kötü amaçlı kişilerin eline geçebilmektedir.

Kanun koyucu kartların, sadece sahibi tarafından ya da sahibinin izni dâhilinde kullanılmasına izin vermektedir. Bu kapsam haricinde kişinin herhangi bir kartını kullanan kişi kanunen suç işlemiş olmaktadır.

Banka veya kredi kartlarının kötü amaçlı kullanılması suçu, Türk Ceza Kanunu Madde 245/ 1-2-3 içeriklerinde yer almaktadır. Bu madde içeriklerine göre suç işleyen kişi; adli para cezası ya da hapis cezası ile yargılanır ve bu değerlendirmeye göre ceza alır.

Kartların Kullanılması Cezası

Kartların izinsiz kullanılması cezası madde içeriklerini inceleyecek olursak;

  • Sahte banka kartı veya kredi kartı kullanılarak başkasına ya da kendisine dair çıkar elde etmenin cezası, 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır. Ayrıca 5000 güne kadar adli para cezası uygulaması yapılabilir.
  • Başkasının banka kartı ya da kredi kartını kullanarak çıkar elde etmenin cezası ise; 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır.
  • Başkalarının bilgilerini ele geçirerek kart üretmek, satmak vb. işlemleri yapmanın cezası; 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve 10000 güne kadar adli para cezasıdır.

Suçun faili olan kişi, etkin pişmanlık kapsamı gerekliliğine uygun şekilde davranışlar sergilerse, belirlenen cezalarda indirim uygulaması yapılabilir.

TCK Etkin Pişmanlık

Kartların izinsiz kullanılması kanun maddelerinden biri de, TCK 245/5 olmaktadır. Bu madde içeriğinde de, suça dair failin gerçekleştirmiş olduğu etkin pişmanlığı yer alır. Etkin pişmanlık; Failin suçundan pişman olarak kolluk kuvvetlerine suçun işlenme detaylarına dair bilgi vermesi ve mağdurun zararını karşılaması şeklinde olmaktadır. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; Sahte kredi kartı vb. kartın üretilmesi, dağıtılması ya da kullanılması gibi durumlarda pişmanlık etkeni uygulanamaz.

Aynı kanun uygulamasına göre;

  • Fail, dava aşamasının başlamasından önce suça ilişkin olan detaylı bilgi verirse ya da mağdurun yaşamış olduğu zararı karşılarsa, ceza oranında 2/3 şeklinde indirim uygulanabilir.
  • Fail hakkında dava açılmışsa fakat hüküm verilmemişse, suça dair detaylı bilgi verir ya da mağdurun uğradığı zararı karşılarsa cezada ½ şeklinde indirim uygulanabilir.

Kartların izinsiz kullanılması, banka ve kredi kartlarının kötü amaçlı kullanılması hakkında detaylı bilgi edinmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

0

Yorum Gönder