Kıdem Tazminatı Arabuluculuk

Kıdem tazminatı arabuluculuk hangi koşullarda geçerli olur? Kıdem tazminatı; İşçinin aynı işyerinde 1 yıl çalışması ve haklı şekilde işini sonlandırmasıyla oluşan bir haktır. Kıdem tazminatını, işveren işçiye koşullar uygun olduğu sürece vermek zorundadır. İşçi kanunen yasal olan bu hakkından mahrum bırakılırsa, kanunun ön gördüğü şekilde gerekli başvurularını yapabilir.

İş kanunları gerekliliğince; iş davalarına konu olan bazı gerekçeler hakkında dava süreci başlatılmadan önce, arabuluculuk sistemine başvuru yapılması gerekir. Arabuluculuk, taraflar arasında gerçekleşecek mahkeme süresinin kısaltılması için planlanan ve oluşturulan bir sistemdir.

Kıdem tazminatını hak ettiği halde alamayan işçi de, dava açmadan önce arabuluculuk sistemine başvuru yapmalıdır. İşçinin arabulucuya başvuru yapmasıyla birlikte süreç başlar ve işverene de gerekli evrak bilgilendirmeleri yapılır. Bunun sonrasında kıdem tazminatı arabuluculuk için, taraflar arasında toplantı düzenlenir.

Kıdem Tazminatı Arabulucu

Arabulucu olarak görev yapma yetkisi olan avukat, taraflar arasında gerçekleşen toplantıyı yönetmekle yükümlüdür. Arabuluculuk toplantısına tarafla kendileri katılım sağlayabileceği gibi, istekleri doğrultusunda vekil avukatları da katılım sağlayabilir.

Taraflar arasında gerçekleşen toplantı en fazla 4 defa düzenlenir. Taraflar ilk toplantı da uzlaşma sağlayabileceği gibi, ilerleyen toplantılarda da anlaşma sağlayabilir. Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa, arabulucu bu şekilde bir tutanak düzenler ve taraflar tutanak maddelerine uyum sağlamakla yükümlü olur.

Toplantılarda taraflar anlaşma sağlamama hakkına da sahiptir. Eğer taraflar anlaşma şartlarında anlaşamazlarsa, kıdem tazminatı arabuluculuk yetkilisi bu şekilde bir tutanak düzenler. Düzenlenen tutanak sonrasında dava süreci başlatılabilir.

Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu

Arabuluculuk başvurusu için, kanunen uygun görülen yerlere başvuru yapılması gerekir. Hukuk sistemimiz yeni oluşturulan arabuluculuk için de, başvuru ve süreç ilerletme yetkilisi olan birimler belirlemiştir.

Dava öncesinde arabulucuya başvuru yapacak olan taraf, yetkili arabuluculuk bürosuna başvuru yapabilir. Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise, gerekli başvuru yazı işleri müdürlüğüne yapılabilir.

Arabuluculuk hakkında bilgilendirme yapılması, arabulucu görevlendirilmesi, kanunen gerçekleşmesi gereken diğer işlemlerin yapılması için, Bakanlık tarafından adliyelerde arabuluculuk özel alanları oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde gerek mahkemelerin iş yoğunluğu azaltılmıştır, gerekse vatandaşların uzun mahkemelerde vakit kaybı önlenmiştir.

Kıdem tazminatı arabuluculuk hakkında detaylı görüşme yaparak, kanunen oluşan haklarınızı öğrenmek için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder