Kiracı Tahliye Davası Nedir

Kiracı Tahliye Davası Nedir

Kiracı tahliye davası nedir ve bu davada nasıl bir yol izlenmelidir? Kira sözleşmeleri hazırlanırken ileri zamanlarda yaşanılabilecek sorunlar belgede yer almış olsa da yasa hükümlerinin kiracıları koruma nedeniyle uygun ve etkili hukuk yollarını bilmeyen kişilerin tahliye davası açmadan evlerini tahliye etmeleri yıllarca sürebilir.

Kiracı tahliye için açılacak dava hem gayrimenkul ve icra hukukunda yer almaktadır. Kiralanan taşınmazların tahliyesi yoluyla takip, kira bedelinin ödenmemesi ya da kira süresinin sona ermesi durumunda başvurulabilen bir ilamsız takip yolu olmaktadır. Olağan koşullarda mahkemeye başvurarak yapılabilecek olan tahliye işlemleri, bu yolda icra dairesinden başlatılmaktadır. Kira sözleşmesine bağlı olarak açılan tahliye davaları 6570 sayılı kanunla belirtilmiştir.

Kiracı tahliye davası nedir sorusunun yanıtını verdikten sonra, Ülkemizde de en sık karşılaşılan durum olan, kiranın ödenmemesi hakkında bilgi vereceğiz.

Kira Bedelinin Ödenmemesi

Kira bedelinin ödenmemesi, imzalanan resmi kontrata uygun olmayan bir davranıştır. Böyle olan bir durumda ev sahibi, kiracının evi terk etmesini isteyebilir. Kiralayan, yalnızca alamadığı kira bedelinin tahsil edilmesini amaçlayıp, aynı zamanda kiracının taşınmazdan tahliyesini de istiyorsa bu durumda kira bedelinin ödenmemesi nedenine dayanarak ilamsız tahliye yoluna başvurmalıdır.

Takip talebi genel haciz yoluyla takipteki gibi düzenlenir ve takip talebinde ödenmeyen kira bedellerinin ödenmesi ve kiracının taşınmazı tahliye etmesi istenir. Kiralananın ilamsız tahliyesi için yazılı bir kira sözleşmesinin bulunması gerekmez. Kira sözleşmesi sözlü yapılmış olsa bile, bu yolda başvurulabilir. Borçlu itirazında, kira sözleşmesini ve varsa buna ait imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse kira sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

Kira tahliyesi davası nedir başlıklı makalemizin son kısmında, ödeme emri ile ilgili bilgilendirme yapacağız.

Kira Ödeme Emri

Kira ödeme emri hakkında olan bilgilendirmeleri yazımızın bu kısmında bulabilirsiniz. Takip talebini alan icra dairesi, tahliye istemini de içeren bir ödeme emri düzenleyerek kiracıya gönderir. Ödeme emrini alan kiracı, borcunu otuz gün içinde ödemekle yükümlüdür. Ancak ödeme süresi, altı aydan daha kısa süreli adi kirada altı gün, hâsılat kiralarında ise altmış (60) gündür. Süresi içinde ödeme emrine itiraz edilmezse ya da yapılan itiraz kaldırılırsa takip kesinleşir.

Kira tahliye davası nedir ve bu dava nasıl ilerletilir konusu hakkında detaylı görüşme yapmak için, Avcılar Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Maddi ve Manevi Tazminat Nedenleri hakkında bilgi için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Yorumlar (1)

Turgay kemal kivanc

Avukat olarak s8ze danışmak ve tahliye kararı cikan duruşma s9nrasi ist8jaf sureci 8c9n görüşmem.istiyor7m

Yorum Gönder