Kiracı Tahliye Davası Sebepleri

Kiracı Tahliye Davası Sebepleri

Kiracı tahliye davası sebepleri 6570 sayılı Gayrimenkul kiraları maddesinde yer almaktadır. Bu maddeden yola çıkarak birkaç kiracı tahliye etme sebebi belirtmek gerekirse;

  • Yazılı tahliye taahhüdü sebebiyle tahliye
  • Kira ödenmemesi sebebiyle tahliye
  • İhtiyaç sebebiyle tahliye
  • Yeniden inşa veya esaslı onarım sebebiyle tahliye
  • Bir kira yılı içerisinde iki haklı ihtar ile tahliye
  • Fuzuli işgal sebebiyle tahliye
  • Akde ayrılık sebebiyle tahliye
  • Temerrüt nedeniyle tahliye
  • Kira süresinin dolması veya feshi ihbar üzerine son verme

Kira tahliye davası sebepleri nelerdir sorusunun yanıtını verdikten sonra, kira sözleşmesinin sona ermesi ve bu sebepten dolayı yapılan ilam hakkında bilgi vereceğiz.

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Takip

Kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle ilamsız takip yolu, elinde yazılı bir kira sözleşmesi bulunan kiralayanın, kira süresinin bitiminde, kiracıyı tahliye etmek amacıyla başvurduğu ilamsız takiptir. Kira süresinin sona ermesi ile ilamsız tahliye yoluna başvurabilmek için kiralayanın elinde yazılı bir kira sözleşmesi olması gerekmektedir. Sözlü bir anlaşmayla kiraya verilen bir taşınmazın bu yolla tahliyesi istenemez.

6570 sayılı yasa gereğince kiralanan yerlerin tahliyesi için yalnızca kira sözleşmesinin yazılı olması da yeterli değildir. Ayrıca, kiracı kira sözleşmesinin yapılmasından sonraki bir tarihte, kira süresinin sonunda kiralananı tahliye edeceği yönünde yazılı tahliye taahhüdü vermiş olması gerekmektedir.

Kira tahliye davası sebepleri başlıklı makalemizin son kısmında, takip aşamalarını belirteceğiz.

Kira Sözleşmesi Tahliye Takip Aşamaları

Kira sözleşmesi tahliye takip aşamaları doğru şekilde ilerletilmelidir. Aksi olan durumlarda hak kaybı yaşanılması kaçınılmaz bir durum olmaktadır. Kiralayan, kira süresinin sona ermesinden sonra sözleşmeyi yenilemek istemiyorsa, bu sürenin bitmesinden itibaren bir ay içinde icra dairesine başvurup kiracının tahliyesi için takip yapmalıdır. Tahliye istemi ile birlikte ayrıca yazılı kira sözleşmesi de icra dairesine verilmelidir.

6570 sayılı yasaya tabi bir taşınmaz söz konusu ise mutlaka yazılı tahliye taahhüdünün de talebe eklenmesi gerekmektedir. Ancak bu taşınmazlar için yazılı bir kira sözleşmesi bulunmasa bile en azından yazılı tahliye taahhüdünün bulunması gerekli ve yeterlidir. Tahliye istemini alan icra müdürü, kiracıya bir tahliye emri göndermekle görevlidir.

Kira tahliye davası sebepleri ve iş bu dava hakkında danışmanlık görüşmesi talepleriniz için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Avcılar Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Mirasın Reddi Sonuçları makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Yorum Gönder