Mal Rejimi Davası

Mal rejimi davası ne demektir? Evlilik hayatının sonlandırılması için, boşanma davasının açılması gerekmektedir. Hukuk sistemimizde kişilerin sıklıkla açmış olduğu iki çeşit boşanma davası vardır. Bunlar; Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanmanın maddi ve manevi bütün sonuçlarında uzlaşma sağlamalıdır. Bu sebepten dolayı da, taraflar arasında mal paylaşımı hakkında sorun yaşanmaz.

Anlaşmalı boşanmada yer alan mal paylaşımı unsuru, her daim tarafların uygulayabildiği bir unsur değildir. Taraflar boşanma davasına karar verdikleri sürede, malların paylaşımı hakkında anlaşma sağlayamazsa, çekişmeli boşanma davası açmak zorunda kalırlar. Çekişmeli boşanma davasının açılması ile birlikte ya da sonrada mal rejimi tasfiyesi yani malların paylaşımı davası açılır. Açılan bu davanın süreci, boşanma davasının bitiminden sonra olmaktadır. Fakat mal kaçırma durumuna engel olunabilmesi açısından, boşanma davası ile birlikte açılmasının istenmesi faydalı olur.

Mal rejimi davası, evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşılması için açılan dava türüdür. Bu dava sürecinde karar verme yetkisi hâkime aittir. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; Emeklilik ikramiyesi, miras ve diğer özel alacaklar mal paylaşımına dâhil edilemez.

Mal Rejimi Tasfiyesi Dava Dilekçesi

BÜYÜKÇEKMECE NİBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İhtiyati Tedbir Taleplidir
Davacı: Davacının; İsim-soy isim, T.C. Kimlik Numarası ve ikametgâh adres bilgileri

Vekili: Vekil avukat bilgileri

Davalı: Davalının; İsim-soy isim, T.C. Kimlik Numarası ve ikametgâh adres bilgileri

Konu: Boşanma ile sona eren mal rejiminin tasfiyesi ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik… TL katılma alacağı ve değer artış payının davalıdan tahsiliyle; olası bir mal kaçırma sonucu hak kaybını önlemek için… Adresteki taşınmaza, davalı tarafın banka hesaplarına, davalı adına kayıtlı araçlara ihtiyaten tedbir konulmasına karar verilmesi talepli dilekçemizden ibarettir.

Harca Esas Değer: …TL

Açıklamalar: Bu alan içerisine boşanma davasının açılma tarihi ya da boşanma kesinleşmişse bu tarih yazılmalıdır. Ayrıca hak edilen malların detaylı bilgileri ve talep edilen bütün etkenler burada yer almalıdır.

Hukuki Sebepler: TMK, HMK ve ilgili sair mevzuat

Hukuki Deliller: Dosyaya sunulabilecek deliller burada yer almalı

Sonuç ve İstem: Arz ve talepler bu alanda yer almalıdır

Anlaşmalı Boşanmada Mal Rejimi Davası

Mal rejimi davası, anlaşmalı boşanma davası ile birlikte açılamaz. Çünkü anlaşmalı boşanmanın en temel fikri, boşanmanın maddi ve manevi olan bütün sonuçlarında uzlaşma sağlanmasıdır. Taraflar mal paylaşımı ya da herhangi bir etkende uzlaşma sağlayamazlarsa, anlaşmalı boşanma davası olamaz ve çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Çekişmeli olarak açılan boşanma davalarında, mal paylaşımı yapılırken karar verme yetkisi hâkime ait olmaktadır. Hâkim, konu hakkında mahkemeye sunulan delilleri inceler ve şahitleri dinler. Bunun yanı sıra hâkimin gerekli olarak gördüğü ölçütlerde, yetkili kurum ve kuruluşlardan belge isteme yetkisi de olmaktadır. İstenilen bu belgeler için, mahkeme yetkili yerlere yazı yollar ve detaylı incelemeler yapılır. Bütün bu aşamalardan sonra karar verilir. Karar aşamasından memnun olmayan ve haksızlığa uğradığını düşünen tarafın, süresi içinde itiraz etme hakkı da olmaktadır.

Mal rejimi davası ve aile hukuku kapsamı içinde yer alan bütün dava konuları hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder