Marka Hakkı Nedir

Marka Hakkı Nedir

Marka hakkı nedir ve bu tanımdan anlaşılması gereken nedir? Marka, en yalın tanımı ile bir teşebbüse ait mal veya hizmetleri, diğer teşebbüslere ait mal ve hizmetlerden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. 556 sayılı KHK’nın 5. Maddesine göre markanın içeriği için şunları söyleyebiliriz;

  • Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla; kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar
  • “Malların biçimi veya ambalajları” gibi çizimle görüntülenebilen ya da benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Markanın hedeflediği; mal veya hizmetlere yönelik olan ayırt etme fonksiyonudur. Marka hakkı nedir konumuza devam ederken, markaya dair bilgiler vermeye devam edeceğiz.

Markanın Tescili

Markanın tescili, işletmenin özel tasarımı olmaktadır. Marka üzerinde özel koruma hükümlerinden yararlanmak için TPE nezdinde tescil işlemi yapılması gerekmektedir. Ancak bundan tescilsiz olarak kullanılan bir markanın tamamen korumasız bırakıldığı sonucu çıkarılmamalıdır. Tescilsiz olarak kullanılan markalar; nispi ret nedenleri, hükümsüzlük davası ve arkasından da haksız rekabet hükümleri gereğince korunabilecektir.

Bir markanın tescil edilebilmesi için ise değişik aşamalar gerekmektedir. Bunlar; marka olarak tescil edilebilecek bir işaret olması, bu işaretin mutlak veya nispi ret nedenlerine girmemesi ve arkasından da idari prosedür olmaktadır. Marka hakkı nedir başlıklı makalemizin son kısmında, bu konuda tescil edilebilecek olan işaretlerden bahsedeceğiz.

Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler

Marka olarak tescil edilebilecek işaretler, markanın temel özelliğini ayırt edecek şekilde olmalıdır. Markanın bir anlamının olması şart olmamaktadır. Aksine bazen anlamsız işaretler daha bile ayırt edici olabilmektedir.

KHK madde 5’e göre; marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için tekelci bir hak sağlamaz. Tekelci hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir. KHK madde 7 ve 8 içeriklerinde, tescil için mutlak ve nisbi ret nedenlerine yer verilmiştir. Mutlak ret nedenleri TPE ve mahkemece re’sen dikkate alınır.

Marka hakkı nedir ve diğer marka konusundaki sorularınız için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Miras Hukuku Terimleri için bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder