MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK AVUKATI

Dünya’da yedi kıta ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen yüz doksanın üzerinde ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerde uygulanan hukuk sistemleri ise birbirinden farklılıklar göstermektedir. Birbirinden farklı hukuk sistemlerini benimsemiş ülkeler arasında yaşanan özel hukuk alanındaki ihtilaflarda hangi ülkenin hukuk sistemi uygulanacağı ya da özel hukuk kapsamındaki yabancı unsurlu olaylarda uygulanması mümkün tek bir hukuk sisteminin var olup olmadığına ilişkin bu tür sorular, milletlerarası özel hukukun doğumunun ana sebeplerini oluşturur. Bu kapsamda milletlerarası özel hukuku, kişiler arasında doğan ve yabancı unsur taşıyan özel hukuk niteliğindeki ilişkileri düzenleyen ve bunların hangi devletin hukukuna tabi olduğunu gösteren bir iç hukuk dalı olarak tanımlamak mümkündür. Milletlerarası özel hukuk kuralları ise yabancı unsur taşıyan hukuki olay ve ilişkilere hangi devletin iç maddi hukukunun uygulanacağını gösteren kurallardır.

Beylikdüzü Milletler Arası Özel Hukuk Avukatı olarak müvekkil ve danışanlarına daha iyi hizmet verebilmek adına Av. Merve Arı Beylikdüzü’nde bulunan Arı Hukuk Bürosunu kurmuştur.

Beylikdüzü Milletler Arası Özel Hukuk Avukatı

Beylikdüzü Milletler Arası Özel Hukuk Avukatı olarak “Soy Bağının Kurulması” davası ile ilgili olarak bilinmesi gereken bazı maddeleri sizlerle paylaşmak istedik.

Madde 16- (1) Soy bağının kuruluşu, çocuğun doğum anındaki milli hukukuna, kurulamaması hâlinde çocuğun mutad meskeni hukukuna tâbidir. Soy bağı bu hukuklara göre kurulamıyorsa, ananın veya babanın, çocuğun doğumu anındaki milli hukuklarına, bunlara göre kurulamaması hâlinde ana ve babanın, çocuğun doğumu anındaki müşterek mutad mesken hukukuna, buna göre de kurulamıyorsa çocuğun doğum yeri hukukuna tâbi olarak kurulur.
(2) Soy bağı hangi hukuka göre kurulmuşsa iptali de o hukuka tâbidir.

Madde 17- (1) Soy bağının hükümler, soy bağını kuran hukuka tâbidir. Ancak ana, baba ve çocuğun müşterek milli hukuku bulunuyorsa, soy bağının hükümlerine o hukuk, bulunmadığı tâkdir de müşterek mutad mesken hukuku uygulanır.

Avukat olarak müvekkillerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına güncelleşen kanunların takipçisiyiz.

Avukat

Milletler Arası Özel Hukuk bölümünde “Evlât Edinme” madde 18’de anlatılmıştır.

Madde 18- (1) Evlât edinme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlât edinme anındaki milli hukukuna tâbidir.
(2) Evlât edinmeye ve edinilmeye diğer eşin rızası konusunda eşlerin milli hukukları birlikte uygulanır.
(3) Evlât edinmenin hükümleri evlât edinenin milli hukukuna, eşlerin birlikte evlât edinmesi hâlinde ise evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen hukuku tâbidir.

Avukat, milletler arası özel hukuktan doğan anlaşmazlıkların çözümü konusunda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri sağlamaktadır. Hukuk kadromuz gerek Türk Mevzuatı konusunda, gerekse Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri konusunda uzmanlık sahibidir.

0

Yorum Gönder