MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK AVUKATI

Arı Hukuk bürosu kurucusu olan Av. Merve Arı gerek yazdığı makaleler gerekse danışmanlık ve dava takibi hizmeti vererek müvekkil ve danışanlarına yardımcı olmaktadır.

Tanıma ve tenfiz işlemleri başta olmak üzere Devletler arasında olan özel işlemleri ve kişilerle ilgili farklı devletlerin iç hukukundaki uyuşmazlık konularında uygulanacak hukuk seçimini Milletler Arası Özel Hukuk yönetir.

Avukat, Uluslar arası Mülkiyet Hukuku, Yabancı Yatırımlar Hukuku ve Uluslar arası Ticari Sözleşmeler gibi milletler arası özel hukukunun birçok alanında, müvekkilleri için çözümler üretmektedir.

Avcılar Milletler Arası Özel Hukuk Avukatı

Avcılar Milletler Arası Özel Hukuk Avukatı olarak dava sürecinizde avukat tutma zorunluluğunuzun olmadığını hatırlatmak isteriz.

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması için gereken birkaç maddeyi sizlerle paylaşacağız.

Madde 16- (1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığı kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

a) Aile birliği içinde yaşama,
b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
c) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranmaktadır.

(2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.

(3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetliyseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Avukat

Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması madde 17’de şu şekilde belirtilmiştir:

“ Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.”

Avcılar Milletler Arası Özel Hukuk Avukatı olarak, Uluslar arası Mülkiyet Hukuku, Yabancı Yatırımlar Hukuku ve Uluslar arası Ticari Sözleşmelere gibi milletler arası özel hukukun birçok alanında, müvekkillerimiz için çözüm odaklı çalışmalar sürdürmekteyiz. Ayrıca, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanıma ve tenfizi işlemlerinin yürütülmesinde, Türkiye’nin önde gelen hukuk firmalarından biri olmaktayız. Bunun yanı sıra Avcılar Avukat olarak yabancı mahkemelerden veya yabancı hakem kuruluşlarından alınacak ve Türkiye’de tanıması ve tenfizi yapılacak kararlarda dikkate alınması gereken hususlara ilişkin danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu strateji ile müvekkillerimize kısa süre içinde maliyeti düşük ve kaliteli hukuk hizmeti verilmesini hedeflemiş ve hedeflerimizde en üst sıralara gelmiş bulunmaktayız.

Av. Merve Arı, müvekkilleri adına yürütmüş olduğu işlemlerde özen göstermekte ve müvekkillerine gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır.

0

Yorum Gönder