MİRAS AVUKATI

Miras hukuku; gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk alanıdır.

Miras bırakanın ölümü ile ardında kimlerin mirasçı olduğunu gösteren belgeye Mirasçılık Belgesi (Veraset ilamı) denilmektedir. Mirasçılık belgesinin (Veraset ilamı) çıkartılması için mirasçılardan birinin başvurması yeterlidir. Yeni düzenlenen yasalarca mirasçılık belgesi artık Noter’den alınabilmektedir. Fakat mirasçılardan yurt dışında yaşayan kişi ya da kişiler varsa noterler mirasçılık belgesi düzenlememektedir. Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.

Hukukun her hangi bölümünde uzmanlaşmak için o bölüm üzerinde çalışmak gerekmektedir. Böylece avukatın kendisini teoride ve pratikte geliştirme ve uzmanlaşma imkânı olur.

Avukat olarak Arı Hukuk Bürosu kurucusu Av. Merve Arı vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Avcılar Miras Hukuku Avukatı

Miras hukuku paylaşımı, ölüm ile birlikte yapılabilir. Bu durumda ister kanundan doğmuş olsun, isterse ölüme bağlı tasarruf şeklinde olsun, ortada miras payı bulunduğunda miras paylaşımı yapılır. Miras bırakan ölmedikçe miras konusu hakkında mirasçıların henüz mirasçılık sıfatı doğmayacağından dava hakkı da bulunmamaktadır.

Yasal olarak miras paylaşımı miras bırakanın ölümden önce vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişiklik gösterir. Ölümünden önce yasalara uygun olarak vasiyetname bırakan kişinin malvarlığı saklı paylara riayet etmek kaydı ile vasiyetnamesinde belirtmiş olduğu gibi paylaştırılır. Fakat ölümden önce vasiyetname düzenlemeyen kişinin mirası eşinin hayatta olup olmamasına göre farklı şekilde paylaştırılacaktır.

Miras Davası sürecinde yapacağınız yanlış işlem miras haklarınızın yanlış hesaplanmasına ya da davanızın reddine sebep olabilmektedir. Bu tarz bir yanlışlık yaşamamak adına Avcılar Miras Hukuku Avukatı olarak sorularınız için Av. Merve Arı’ ya ulaşabilirsiniz.

Avukat

Türk Hukukunda iki tür mirasçı vardır. Bu mirasçılardan ilki yasal mirasçılıktır. İkincisi de atanmış mirasçılık durumudur. Atanmış mirasçı, ölen kişinin ölmeden önce tayin etmiş olduğu ve vasiyetname ile belirlemiş olduğu mirasçılardır. Yasal mirasçılar ise kanunun öngörmüş olduğu ve vasiyetname ile atanmamış olan mirasçılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanunen belirlenmiş saklı pay sahibi mirasçıların, mirasçı olarak kabul edilebilmesi için mirastan çıkarılma işleminin yapılmamış olması gerekir.

Vasiyetname yapma hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan burada; kanuni ya da akdi temsil geçerli olmaz, murisin bu hakkını bizzat kullanması gerekir. Avukat olarak miras davalarınızda tecrübe ve bilgilerimizden yaralanmak için bize ulaşabilirsiniz.

Avcılar Miras Hukuku Avukatı olarak siz müvekkillerimize her daim kanunun vermiş olduğu yetki çerçevesinde danışmalık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

0

Yorum Gönder