MİRAS AVUKATI

Miras, ölen kişiden geriye kalan tüm hak, alacak, mal ve borçları kapsamaktadır. Miras bırakanın geride bıraktığı mirasına tereke denilir. Bazı durumlarda miras bırakanın, mal varlığını mirasçılarının bir kısmına vermemek için çeşitli yollara başvurduğu görülmektedir. Miras bırakanın ve mirasçılarının açmakta haklı oldukları davaya Miras Davası denilmektedir.

Miras hukuku, Medeni Kanun’da düzenlenmiş olup, kişilerin ölümleri ya da haklarında gaiplik kararı çıkması durumunda, mirasa dâhil olan malvarlığının gerek yasal mirasçılar gerekse diğer mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağını ifade etmektedir. Bu bağlamda mirasçılar yasal ve atanmış mirasçılar olarak ikiye ayrılır.

Büyükçekmece Miras Hukuku Avukatı olarak görevini hukuk kapsamında, yetkisi dâhilinde devam ettiren Av. Merve Arı bu kapsamda öncelikle miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf işlemlerinin gerçekleştirilmesi, miras bırakanın ölümden önce saklı paylara zarar verecek şekilde yaptığı tasarrufların iptali de olmak üzere her türlü Miras Hukukuna ilişkin hukuki hizmeti vermektedir.

Büyükçekmece Miras Hukuku Avukatı

Saklı paylı mirasçıların kimler olduğu Türk Medeni Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Buna göre miras bırakanın sağ kalan eş, çocukları, torunları ve anne-babası saklı paylı mirasçılardır. Miras bırakanın altsoyunun saklı payı yasal miras payının yarısı, miras bırakanın anne ve babasının saklı payı yasal miras payının ¼ ü, sağ kalan eşin saklı payı ise anne-baba veya altsoy ile birlikte mirasçı olursa yasal miras payının tamamı diğer hallerde ise yasal miras payının ¾ dür. Miras bırakanın kardeşlerinin miras üzerinde saklı payı 2007 yılında yapılan kanun değişikliği ile kaldırılmıştır.

Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları dolayısıyla alt soyu yani çocukları ve torunları, anne-babası, büyükanne ve büyükbabası, evlilik dışı hısımları, sağ kalan eşi, evlatlık ve nihayetinde miras bırakmaksızın ölmesi halinde de devlettir. Atanmış mirasçı ise miras bırakanın yasal olarak mirasçısı olmamakla birlikte, kendi tasarrufu ile miras bıraktığı kişilerdir. Bu bağlamda, miras paylaşımı yapılırken geriye dönülmesi mümkün olmayan sonuçlarla karşılamamak için Büyükçekmece Miras Hukuku Avukatı miras davalarında danışmanlık yapmaktadır.

Avukat

Miras davaları gerek pay paylaşımları, gerekse hakları açısından dikkat edilmesi gereken ve ince detayların bulunduğu dava türlerindendir. Bu süreci avukatlı ya da avukatsız yaşamak müvekkillerin tercihidir. Ama avukata danışarak yol haritası belirlemekte müvekkillerin haklarının belirtileceği bir durumdur. Avukat olarak müvekkillerimize bu süreçte istekleri doğrultusunda danışmanlık ve avukatlık yapılmaktadır.

Evlilik dışı çocukların mirastan pay alabilmeleri için ise baba tarafından tanınmaları gerekmektedir. Tanınan çocuklar evlilik içinde doğmuş gibi pay alabilirler. Eğer çocuklar miras bırakan ölmeden önce tanınmamışlar ise miras bırakanın ölümünden sonra da bu doğrultuda bir dava açarak mirastan pay alabilirler.

Miras Hukuku Davalarınızda sürecinizin nasıl ilerleyeceği ile ilgili bilgi almak için Büyükçekmece Avukat olarak görev yapan Arı Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Merve Arı ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

0

Yorum Gönder