Miras Avukatı

Miras Avukatı

Miras avukatı Kanuni yollarla birlikte mirasa dair olan konulara bakan, hukuk kişisidir.

Miras hukuku, Türk Hukukunda oldukça kapsamlı bir alana sahip olmaktadır. Miras bırakma şekilleri, mirasın paylaşılması, mirasın reddedilmesi, miras payında mağdur bırakılma, mirasa haciz gelmesi, vasiyetname hazırlanması, devletin mirasçılığı gibi birçok konuyu kapsamaktadır.

Miras avukatı, miras hukuku ile ilgili olan konularda, talep doğrultusunda müvekkillerine en uygun yol haritasını belirleyerek, dava süreci ilerletmekle yükümlüdür. Miras hukuku davaları olan kişiler, bu davaları istekleri doğrultusunda kendileri de yürütebilirler. Fakat burada önemli olan durum; yapılacak hatalı bir durumda yaşanılacak olan mağduriyet ve bunun telafisinin olmayışıdır.

Miras avukatı ile görüşme yapan kişiler, miras hukuku hakkında belli başlı terimlerin içerikleri hakkında da bilgi edinmek isterler. Bu doğrultudan ilerleyerek, makalemizin diğer kısmında, bu terimlerin açıklamalarını yapacağız.

Miras Hukuku Terimleri

Miras hukuku terimleri, kişilerin günlük hayatlarında sürekli olarak karşılaşmadığı terimler olmaktadır. Bunları başlıklar halinde açıklayacak olursak;

Miras: Miras, bir kişinin ölümü ile mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin tümünü ifade eder. Yani tereke anlamına gelir.

Miras bırakan: Ölümü ile kendisine ait özel hukuk ilişkilerinin hukuki akıbetinin düzenlendiği kişiye, miras bırakan kişi denilmektedir.

Mirasçı: Miras bırakanın terekesi üzerinde külli halef sıfatıyla hak sahibi olan kişidir. Mirasçılar, mirasa çağrılmaları, yani mirasçı olmalarının temelinde olan sebebe göre yasal ve atanmış mirasçı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Tereke: Miras bırakanın ölümü ile mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin tümüne tereke denir.

Miras avukatı tarafından hazırlanan makalemize miras dağılımı nasıl, neye göre yapılır konusu hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır

Miras paylaşımı nasıl yapılır sorusunun yanıtı için, “zümre sistemi” ile yapılır diyebiliriz. Zümre sistemi 3 gruptan oluşur ve buradaki pay sistemine göre dağılım yapılır.

1.Zümre: Miras bırakanın alt soyudur. Altsoy, miras bırakanın çocukları, torunları ve bunlardan doğanların tamamını kapsar.

2.Zümre: Miras bırakanın anne ve babası ve onların alt soyudur. Ayrıca, anne ve babanın mirasçı olabilmesi için 1. Zümrede hiç mirasçı kalmamış olması gerekir.

3.Zümre: Bu bölümde yer alan mirasçı, büyükanne ve büyükbabadır. Ancak bunların mirasçı olabilmeleri için birinci zümrede ve ikinci zümrede mirasçı olmaması, yani miras bırakanın altsoyunun, ana ve babası ile onların alt soyunun miras bırakandan önce ölmüş olması gerekir.

Miras avukatı ile daha detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Miras Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Gayrimenkul avukatı hakkında bilgi almak istiyorsanız, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder