Miras Davasında Yetkili Mahkeme

Miras Davasında Yetkili Mahkeme

Miras davasında yetkili mahkeme Kanunun 576. Maddesinde yer almaktadır. Belirtilen Kanun maddesinden yola çıkarak açıklamak gerekir ki; Miras, mal varlığının tamamı için miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. Miras bırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde ilerletilir.

Miras davalarında görevli mahkeme ise, sulh hukuk mahkemesi olmaktadır. Miras davalarında görevli mahkemeler, davanın içeriğinde yer alan konuya göre değişiklik göstermektedir. Miras davasının konusu tapu tescil ise, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Eğer terekenin tespiti davası açılacaksa, bu dava içinde görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi olmaktadır. Miras davalarında görevli mahkeme ve miras davaslarında yetkili mahkeme bilgileri, dava sahipleri için oldukça önemli olmaktadır. Bu bilgilerin yanlışlığı durumunda, hak kaybı yaşanması kaçınılmaz olur.

Mirasçı Olabilmek İçin Zümrede Yer Alma

Mirasçı olabilmek için zümrede yer alma şartı var mıdır? Mirasçılar, miras paylarını zümrede belirlenen kategorilere göre alırlar. Zümreye dâhil olmayan bir kimsenin mirastan pay alması için, mirasa dâhil edilmesi gerekmektedir.

Zümreye girebilmek için kan hısımı olmanın tek istisnası vardır, evlatlık ve altsoy olmaktır. Evlatlık ve altsoyu ile miras bırakan arasındaki hısımlık kan bağından değilse, hâkim kararından kaynaklandığı halde, bunlar miras bırakanın birinci zümre mirasçılarıdır. Zümre hakkında bilinmesi gereken en temel unsur eş için geçerli olmaktadır Eş, zümre katındaki her kişiden farklı olmaktadır.

Miras davasında yetkili mahkeme başlıklı yazımızın son kısmında, eşin zümredeki yerinden bahsedeceğiz.

Eşin Zümredeki Sırası

Eşin zümredeki sırası nasıl olmaktadır? Yani eş, kaçıncı grupta yer alır? Eş, zümre mirasçısı değildir. Sağ kalan eş, her zümre ile birlikte mirasçı olur. İlk iki zümrede hiçbir mirasçı yoksa ve üçüncü zümrede de, zümre başları ile onların çocukları miras bırakandan önce ölmüşlerse, eş tek başına mirasçı olur.

Eşin tek başına mirasçı olması, Devletin mirasçılığını da etkileyen bir durumdur. Miras Hukuku Kanunlarına göre, miras bırakanın zümresinde hiç mirasçısı yoksa eğer, miras Devlete intikal eder.

Miras davasında yetkili mahkeme neresidir ve miras davalarının işleyişi nasıl olmaktadır sorularının yanıtını almak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Büyükçekmece Avukat ile görüşebilirsiniz.

Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder