Miras Kanununda Hısımlık

Miras Kanununda Hısımlık

Miras Kanununda hısımlık 3’e ayrılır. Bunlar; Kan hısımlığı, kayın hısımlığı ve yapay hısımlıktır. Hısımlık; kan ya da hukuki kurulan ilişki sonucu bir kişi ile belli kişiler arasında kurulan bağ olmaktadır. Kurulan bağ, kişinin toplum içindeki yerini belirleyen etkenlerden biri olarak, hangi soydan geldiğini veya hangi soya bağlı olduğunu belli eder. Hısımlık sadece gerçek kişiler için geçerli olan bir etkendir. Hısımlık ilişkisinin bir diğer terimi de akrabalık derecesi olarak bilinebilir.

Birbirinden ya da ortak soydan gelen kişiler arasındaki hısımlığa kan hısımlığı denilir. Kişinin, eşinden dolayı oluşan hısımlıklarına kayın hısımlığı denilir. Evlat edinme sonucu oluşan hısımlığa ise, yapay hısımlık denilir. Belirttiğimiz gibi, Miras kanununda hısımlık doğuştan olabileceği, sonradan da yapılabilmektedir.

Miras Hukukunda Kan Hısımlığı

Miras hukukunda kan hısımlığı, Miras Kanunu madde 17/1’de “hısımları birbirine bağlayan doğum sayısı ile belli olur” diye beyan edilmiştir. Kan hısımlığının bazı hukuki sonuçları da olmaktadır. Bunları birkaç madde halinde belirtmek gerekirse;

  • Üst soy ve alt soy arasında evlenme yasağı vardır. Yani kardeş, hala, teyze, amca, dayı ile evlilik yasaktır
  • Vasi atamasında yakın hısımlık tercih sebebidir
  • Mirasçılık kan hısımlığına göre belirlenir
  • Hem hukuk hem de ceza davalarında 3.dereceye kadar olan hısımların, şahitlikten kaçınma hakları vardır
  • Hâkim 4. Derece dâhil hısımlarının bulunduğu mahkemeye bakmamak isteyebilir
  • Hâkim 3. Derece dâhil kan hısımlarının, Miras Kanununda hısımlık davasına bakamaz
  • Anonim şirket yöneticileri ile bunların altsoy ve üstsoy 3.dereceye kadar yansoy hısımları denetçi olamaz

Çift Hısımlık Bağı

Çift hısımlık bağı nedir? Aynı zümre içinde bir kimse miras bırakana çift hısımlık bağı ile bağlı olabilir. Böyle bir durumda bu kişinin mirastan nasıl pay alacağı, bu hısımlık bağlarının onu iki ayrı köke dahil edip etmediğine göre bulunur. Eğer iki hısımlık bağı bir kimseyi iki ayrı kök içine sokmuyorsa tek miras payı alır. Buna karşılık hısımlık bağları söz konusu kişiyi iki ayrı köke dâhil ediyorsa, o zaman iki kökten ve ayrı miras payı alır.

Miras Kanununda hısımlık ve diğer Miras davalarınız hakkında danışmanlık ve avukatlık görüşmeleriniz için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzdan randevu talep edebilirsiniz.

Suç işleme nedeniyle boşanma davasında velayet yayınımızı inceleyebilirsiniz.

1

Related Posts

Yorumlar (1)

Dedeleri kardeş olan iki torundan biri ölürse bunun mirası diğer toruna geçermi.çünķü hayatta başka hiçbir yakın akrabası yok.

Yorum Gönder