Miras Ortaklığı Nedir

Miras ortaklığı nedir ve bu kapsamın özellikleri neler olmaktadır? Miras hukuku kapsamında geniş yere sahip olan bu unsur, mirasın paylaşılması konusunda da kesin kararlara yer vermektedir. Mirasın mirasçılara geçmesiyle birlikte mirasın ortaklığı terimide mirasçıların karşısına çıkar.

Miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılar arasında tereke ve varsa borç paylaşımı yapılır. Yani mirasçı sıfatındaki kişiler sadece terekedeki mallardan değil borçlardanda sorumlu olmaktadır.

Bütün mirasçılar tereke üzerinde karar vermekte hak sahibidirler. Terekeden hak olarak alınacak mallar ve yanı sıra borçlarda bu kapsamda yer almaktadır. Eğer mirasçılar arasında terekenin mallarına ya da borçlarına dair anlaşmazlık çıkarsa, miras hukuku kapsamında yer alan davalar açılabilir. Mirasçı sıfatında yer alan bir ya da daha fazla kişinin mahkemeye başvuru yapmasından sonra miras ortaklığı nedir hakkında dava başlatılır ve mirasın paylaştırılması bu şekilde yapılır.

Miras Ortaklığının Temsilcisi

Miras ortaklığı temsilcisi, mirasçıların arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar nedeniyle seçilebilir. Mirasçılar inisiyatifleri dahilinde bu seçimi yapabilirler. Bunun yanı sıra sulh hukuk mahkemesi tarafından da temsilci seçimi yapılabilir.

Seçilen temsilciye genel ya da özel yetki verilebilir. Fakat temsilciye özel yetki verilmesi daha uygun olmaktadır. Çünkü özel yetki verilmeyen temsilci mirası paylaştıramaz ve mirasın tasfiyesinin yollarına başvuramaz.

Sulh hukuk mahkemesi tarafından temsilci atanması için gerekli kanuni başvurunun yapılması gerekmektedir. Başvuru bir mirasçı ya da birden fazla mirasçı tarafından yapılabilir. Miras ortaklığına dair temsilci atanması talebi, mirasçıların haklarının korunması için yapılan bir düzenlemedir.

Terekenin Borcu

Miras paylaşımı sırasında mirasçılar arasında sorun teşkil eden bir konuda, terekenin borcu olmaktadır. Miras ortaklığı nedir kapsamına göre mirasçılar terekenin borcunun olması ya da terekenin borca batık olması dahilinde birlikte karar verebileceği gibi kişisel kararda verebilmektedir.

Terekenin borca batık olmasında, mirasın reddi yapılabilmektedir. Miras kanunlarına göre, mirasın borca batık olması durumunda mirasçılar 3 aylık süre içinde mirasın reddini gerçekleştirebilir.

Terekenin bir kısmının borca batık olması dahilinde bir mirasçı teminat dahilinde bütün borcu kapatabilir ve bunun sonrasında miras paylaşılabilir. Mirasçılardan birinin haklarını koruması kapsamında eksiklikleri varsa, bu mirasçı hakkında gerekli tedbirler alınabilir. Murisin mirasçılardan birine borcu varsa eğer mirasın paylaştırılması durumunda bu konu dikkate alınır ve paylaşım bu şekilde yapılabilir.

Miras Ortaklığına Temsilci İtirazı

Miras ortaklığı kanunlarına göre birden fazla mirasçılığının olması durumunda mirasın paylaştırılmasına dair yasal temsilci ataması yapılabilmektedir. Mirasçıların ortak kararı ile seçilen biri ya da mahkeme tarafından verilen kararla ataması yapılan biri temsilci yetkisine sahip olabilir.

Temsilcinin seçilmesi bütün mirasçıların haklarının korunması için uygun bir prosedürdür. Bir mirasçının talep etmesiyle temsilci belirlenmesi gerekir. Eğer bütün mirasçılar ortak şekilde bu kararı veremezse, temsilci atanmasını isteyen mirasçı sulh hukuk mahkemesine başvuru yapar. Hakimin karar ve yetkisi dahilinde mirasa temsilci ataması yapılır.

Sulh hukuk mahkemesi, miras paylaşımında re’sen tedbir alabilme yetkisine sahiptir. Örneğin; Hakim, yasal temsilci ataması davasını incelemeye aldığı sırada terekedeki mallara zarar gelmemesi adına tedbirler alarak şerh koydurabilir.

Miras Ortaklığının Tüzel Kişiliği

Miras ortaklığı kapsamında tüzel kişilik olabilir mi? Türk hukuk sistemimize göre, miras ortaklığında tüzel kişilik olmamaktadır. Mirasın paylaşılması adına başlatılan mirasçı ortaklığı, mirasın paylaştırılmasıyla birlikte son bulur.

Mirasın ortaklığı kanunen kendiliğinden oluşan bir kapsamdır. Yani kişiler bunu kendi isteği ile başlatmaz. Mirasçısı oldukları terekenin paylaştırılması durumunda ortaklık başlar ve paylaşım sonrasında da bu ortaklık herhangi bir resmi işlem yapılmadan son bulur.

Her bir mirasçı miras hakkında tek başına taleplerde bulunabilir. Tabiki bu talepler kanunen mahkeme aracılığıyla yapılmalıdır. Mirasçı olan bir kişi mahkeme yoluna başvuru yaparsa ve davasını kaybederse bu durum diğer mirasçıları etkilemez.

Miras ortaklığı nedirve miras davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

0

Yorum Gönder