Miras Ortaklığına Temsilci İtirazı

Miras ortaklığına temsilci itirazı nasıl yapılır? Miras ortaklığında yapılacak her türlü işlem için mirasçıların ortak karar vermeleri gerekmektedir. Mirasçıların ortak karar vermesi ve birlik içinde yapması gereken bazı işlemler şöyledir;

  • Miras işlemleri
  • Mirasın kullanımı ve iradesi
  • Mirasa dair dava açılması
  • Açılmış miras davasının takibi
  • Diğer miras konuları

Mirasçılar arasında mirasa dair yaşanılan anlaşmazlıklar nedeniyle, TMK madde 640 içeriğine göre, temsilci ataması yapılabilir. Miras temsilcisi, hâkim tarafından belirlenir. Terekedeki alacaklar, borçlar vb. tüm bilgiler atama sonrasında miras temsilcisine bildirilir. Terekenin temsilcisi, özel kayyım niteliğindedir.

Miras ortaklığına ataması yapılan temsilcinin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Eğer mirasçılardan biri veya daha fazlası miras ortaklığına temsilci itirazı hakkını kullanmak isterse, mahkemeye bu talebi iletebilirler.

Miras Ortaklığına Temsilci Ataması

Miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılar arasında işbirliği sağlanamazsa, temsilci atamasının yapılması kaçınılmaz bir durum olur. Mirasçılar, mirasa dair olan tüm işlemlerde ortak karar alamadıkları zaman temsilci ataması yapılmasını talep edebilirler.

Ataması yapılan temsilci, mirasçılardan biri olabileceği gibi mirasçıların haricinde olan biri de olabilir. Temsilci ataması yapılabilmesi için en temel şart, seçilen kişiye yönelik tüm mirasçıların ortak karar vermesidir. Yani tüm mirasçılar, ataması yapılacak kişiye onay vermelidir.

Mirasçılar arasında ortak temsilci kararı verilemezse, mirasçılardan en az birinin talebiyle sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılır. Yapılan başvuru sonrasında, mahkeme tarafından temsilci belirlenir. Temsilci, mirasın tamamı hakkında görevlendirilir.

Tereke Temsilcisi Ücreti

Miras ortaklığına temsilci itirazı kadar bilinmesi gereken bir konuda, temsilcinin yasal hakkı olan ücret alma kapsamıdır. Mirasa dair ataması yapılan temsilci, belirli ücret alma hakkına da sahiptir. Ücret alma hakkı, temsilciye bağlı olan bir haktır. Yan temsilci talep ederse bu ücreti alır ve istemezse de ücret almaz.

Sulh hukuk mahkemesi hâkimi, temsilcinin talebi üzerine ücret ödemesi almasına karar verir. Peki, temsilcinin ücreti ne şekilde ödenir? Bu sorunun yanıtı pek çok mirasçı tarafından araştırılmaktadır. Çünkü mirasçılar genel olarak, kendi özel gelirlerinden böyle bir ödeme yapmayı istememektedir. Eğer temsilci ödeme almayı talep ederse, miras içeriğinde bulunan mallardan veya gelirlerden faydalanılarak ödeme alma hakkına sahiptir.

Miras ortaklığına temsilci itirazı ve miras davası hakkında detaylı bilgi edinmek için, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder