Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır

Miras paylaşımı nasıl yapılır ve bu konuda uygulanması gereken usul nedir? Miras hukuku, mirasın paylaşılması için açık şart ve koşullar belirtmiştir. Mirasçılar ve mirasa usulüne göre sonradan eklenen kişiler, mirastan hak alması gereken kişilerdir. Miras, koşullarına uygun şekilde pay olmazsa ya da kişiler arasında miras hakkına tecavüz olursa, Kanun koyucunun belirlediği ölçütlerde miras davası açılabilir.

Miras paylaşımı, Miras hukuku kapsamında zümre sistemine göre yapılabilir. Bunun haricinde usule uygun olarak, mirasa dâhil edilen mirasçılar içinde geçerli uygulamalar yapıldıysa, onlarda miras hakkı alır. Ayrıca bilinmesi gerekir ki; mirasçıların borçlu olduğu kişiler de kendilerine, dava açarak borçlarının karşılığını talep edebilirler. Miras paylaşımı nasıl yapılır konusunu açıkladıktan sonra, saklı payları olan mirasçılardan bahsedeceğiz.

Saklı Paylı Mirasçılar

Saklı paylı mirasçılar konusu, MK madde 505/f. I hükmünde belirtilmiştir. Saklı pay sahibi olan mirasçılar, miras bırakanın alt soyu, anne, baba ve eşidir. Görüldüğü üzere, miras bırakanın alt soyu bütünüyle saklı paylı kılınmışken, miras bırakanın üst soyundan sadece anne ve babası saklı paylı hak sahibi olmuştur.

Miras bırakanın alt soyunun varlığı halinde esasen anne babası ve kardeşleri mirasçı olamayacağından ve hem anne hem de babasının varlığı halinde de kardeşlerin mirasçılığı önleneceğinden, saklı paylı mirasçıların tümünün bir arada bulunacağı bir durumla karşılaşılamayacaktır.

Miras paylaşımı başlıklı makalemizin son kısmında, miras bırakan kişinin borçları olması durumundan bahsedeceğiz.

Miras Bırakanın Borçları

Miras bırakanın borçları tereke aktifinden çıkartılacaktır. Zira bunlar borçlunun ölümü ile sona ermeyecek olup, sonuçta mirasçılar tarafından ödenecektir. Şu halde, mirasçılara intikal edecek tereke hisseleri üzerinden gerçekçi bir tasarruf oranı hesaplamak için, bunların ödenmesi için terekenin ne kadar pay kısmının elden çıkartılması gerektiği hesaba katılacak.

Bozucu şarta bağlı borçlar da henüz şart gerçekleşmemişse indirime dâhil edilecektir. Ancak, geciktirici şarta bağlı borçların indirilmemesi savunulmaktadır. İrat borçları ve intifa yükümlülüğü için bunların sermaye değerlerinin indirilmesi kabul edilmektedir. Tasarruf oranı hesaplaması miras bırakanın ölümüyle doğan bu borçların ne ölçüde hüküm ifade edeceğini belirlemek için yapılmaktadır.

Miras paylaşımı nasıl yapılır ve diğer miras davası konularınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Avcılar Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Ticaret Hukuku Kavramları makalemizi inceleyebilirsiniz.

3

Related Posts

Yorum Gönder