Miras Reddi

Miras reddi ne demektir? Miras bırakan kişinin ölümü ile birlikte terekesi yani kalan malları, mirasçıları tarafından kademelerine göre paylaştırılır. Mirastan pay alma hakkı olan kişiler, yasal ve atanmış mirasçılardır. Yasal ve atanmış mirasçılar, talepleri doğrultusunda mirası alabilecekleri gibi, miras haklarından da vazgeçebilirler. Miras hakkından vazgeçilmesi için, mirasın süresinde ve resmi işlemleri yapılarak reddedilmesi gerekir.

Mirasçılar, birden fazla nedene bağlı olarak mirasın reddedilmesini talep edebilirler. Yapılan statiksel araştırmalara göre, Ülkemizde en yüksek oranlı miras reddedilme talebi, mirasın borca batık olması durumudur. Mirasın borca batık olması durumu, miras bırakanın borçlarının kalan mal varlığından daha yüksek oranda olması durumudur. Bu durumda kalan mirasçılarda, yasaların kendilerine tanıdığı miras reddedilmesi hakkından faydalanabilirler. Fakat bu talep için, yapılması gereken işlemler ve kaçırılmaması gereken süreler vardır. Bu temel unsurlar dâhilinde, dava için mahkemeye talep iletilmelidir. Aksi olan durumlarda, mirasçı borca batık da olsa miras hakkını kabul etmiş sayılır.

Miras bırakanın ölümünden sonra, 3 aylık süreçte bu dava kesin olarak başlatılmalıdır. Sürenin dolması ile birlikte dava açma hakkı da, ortadan kalkmış olur. Eğer miras bırakanın ölümü, ölüm tarihinden sonra öğrenilmişse, zaman aşımı süresi ölümün öğrenildiği günden itibaren başlar. Ayrıca mirasçının, kanunlara göre geçerli sayılabilecek bir nedeni varsa, miras reddi davasının daha geç açılması mahkeme tarafından kabul edilebilir. Fakat bu kurallar çerçevesinde, dava süresi zamanaşımına uğrarsa, mahkeme davanın reddine karar verir.

Mirasın Gerçek Reddi Dava Dilekçesi

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI                                 :

T.C. KİMLİK NUMARASI:

İKAMETGÂH ADRESİ:

VEKİLİ                                  : AV.MERVE ARI

Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. Ekinoks Rezidans E2 Blok K:4 D:17                   Beylikdüzü/İSTANBUL

DAVALI                                                : HASIMSIZ

BİLGİLER:

DAVA    KONUSU             : MİRASIN REDDİ

AÇIKLAMALAR    :

1-) Müteveffa… … Tarihinde vefat etmiştir. Sağ kalan EŞ… T.C. Kimlik Numaralı yasal mirasçılar arasındadır.

2-) Müteveffa, ticaret ile uğraştığı dönemlerde yüksek meblağlarda borçlanmalar yaşamıştır. Müteveffa, Ülkemizde de salgın halinde yayılan KORONAVİRÜS hastalığına yakalanmıştır ve bu virüs nedeni ile hayatını kaybetmiştir.

3-) UYAP SİSTEMİ ÜZERİNDEN DE SORGULAMA YAPILDIĞINDA, MÜTEVEFFA ADINA VERGİ BORCU VE DİĞER SIFATLAR ADI ALTINDA BİRÇOK BORÇLANMALAR VARDIR. SAĞLIĞINDA BAŞLATILAN KESİNLEŞMİŞ OLABİLECEK VEYA HENÜZ KESİNLEŞMEMİŞ KESİNLEŞMESİ BEKLENEN İCRA DOSYALARI VARDIR. DOLAYISI İLE MÜTEVEFFANIN, TEREKESİ BORCA BATIK OLUP, MİRASIN KAYITSIZ ŞARTSIZ REDDİ İÇİN, İŞ BU DAVAYI İKAME ETME ZORUNLULUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

HUKUKİ NEDENLER        : Türk Medeni Kanunu, HMK sair yasal mevzuat

DELİLLER                              : Mirasçılık belgesi, Nüfus aile tablosu, Müteveffanın mal varlığı araştırması, Müteveffa hakkında olan borç bilgileri, Bilirkişi incelemesi ve sair her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, murisin terekesinin borca batık olduğunun tespiti ile sağ kalan EŞ… Adına olan miras payının reddedilmesine dair karar verilmesini saygılarınla talep ederim. TARİH: (Gün, ay, yıl şeklinde)

VEKİL                                                                                                                                                                 DAVACI

Yukarıda belirtilen şekilde hazırlanan dilekçe eşliğinde, mirasın reddi davası açılabilir.

Mirasın Hükmen Reddi

MK 605/II’ ye göre, “Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır” şeklinde belirtilmiştir. Mirasın hükmen reddi davası özelliği gereği, ölüm tarihinde murisin ödemeden aczi açıkça belli ise veya resen tespit edilmişse miras reddedilmiş sayılır.

Konu hakkında belirtmemiz gereken bir hususta, eşler açısından olmaktadır. Mal ortaklığı rejiminde yaşayan eşlerden birinin borca batık olan bir miras için kabul beyanında bulunması, diğer eşin rızasına bağlıdır. Diğer eşin rızasının alınmasına imkân yoksa ya da diğer eş haklı bir sebep olmadan rıza vermiyorsa, sulh mahkemesine izin için başvuru yapılabilir.

Miras Reddi Halinde Miras Kime Kalır

Miras paylaşımı, zümre sistemine göre yapılmaktadır. Mirasın reddedilmesinde de, bu kapsama göre değerlendirme yapılabilir. Eğer reddedilen miras tamamen borca batıksa ve reddedilme sebebi bu ise, mirasın reddinden sonra diğer kalan mirasçıların da hiçbir işlem yapmasına gerek olmaksızın miras payları reddedilmiş sayılır. Mirasın reddedilmesinde, neden mirasın borca batık olması değilse, bu durumda miras paylaşımına devam edilir.

En yakın yasal mirasçıların tümü mirası reddedecek olursa, tereke MK 612/1’e göre sulh mahkemesi tarafından iflas hükümlerine göre tasfiye olunur. Yani miras redde ki ana kuralın aksine reddedenlerin yerini alacak mirasçılara geçmez.

Mirasın reddi konusunda yasal mirasçıların yanı sıra atanmış mirasçıların da bulunması halinde, MK 312 maddesinin uygulamasının nasıl olacağı merak edilen sorular arasındadır. Bu konuda üç ihtimal söz konusu olabilir. Bunlar;

  1. Sadece atanmış mirasçıların tümü mirası reddedecek olursa, MK 612 uygulanmaz. Bu halde onların payı terekeye geri döneceği için, retten yasal mirasçılar yararlanır
  2. Hem yasal hem de atanmış mirasçıların tümü mirası reddedecek olursa MK 612 uygulanır ve resmi tasfiyeye gidilir
  3. Sadece yasal mirasçılar mirası reddederler, atanmış mirasçılar mirası kabul edecek olursa MK 612 uygulanmaz. Bu halde MK 611 yani ana kural uygulanıp, reddedenlerin payları yerlerini alan yasal mirasçılara geçer

Borcu Olan Birinin Reddi Miras Yapması

Reddi miras konusunda, kişinin borçlu veya borçsuz şekilde yaşıyor olması sorun teşkil etmez. Kanun koyucu bu konuda borç ölçütü belirtmemiştir. Yani mirasçının borçlu veya borçsuz olması, bu şekilde talepte bulunmasında bir faktör değildir.

Kendisine kalan miras payını reddetmek isteyen mirasçı, gerekli hukuki işlemleri süresi içerisinde yapar ve bunun sonrasında da kalan miras pay hakkından feragat etmiş olur. Buradaki yasal hak mirasçıya ait olmaktadır.

Avukata Sorulan Sorular

Mirasın reddi süresi ne kadar?

Mirasın reddinde mahkeme açılması için belirlenen, yasal zamanaşımı süresi 3 ay olmaktadır. Miras bırakanın ölümü ile bu süre başlatılır. Eğer mirasçı, miras bırakanın ölümünü daha sonradan öğrenmişse, öğrendiği tarih 3 aylık sürenin başlangıcı olur. Ayrıca mirasçı bu süre içerisinde, kanunlara uygun bir nedenden dolayı dava açmamışsa, mahkeme zamanaşımı konusunda mirasçının dava hakkını geri almaz.

Kimlerin reddi miras yapması gerekir?

Miras bırakanın, yasal ve atanmış mirasçıları mirası reddetme hakkına sahiptir.

Miras ne zaman reddedilir?

Miras, süresi içerisinde mahkemeye gerekli başvuru yapılarak reddedilir.

18 yaşından küçükler reddi miras yapabilir mi?

18 yaşından küçük olanlar, kanunlarımıza göre yetişkin olmamaktadır. Bu nedenle de, 18 yaş altında olan bireylerin reddi miras davalarında ebeveynleri dava hakkını kullanabilir.

Mirasın reddi davası ve diğer miras davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorumlar (5)

Sayın avukat Merve ARI
Benim anne tarafından kalma taşınmazlarım var.Bu taşınmazlar annemin babasından kaldı.Bundan dolayı bu taşınmazlarda dayılarımın ,teyzemlerin ve kardeşleriminde payı var.Annem 1988 de babamda 2011 de vefat etti.Abimde 2011 de vefat etti.Abim öldükten sonra çok borcu çıktı.Abimin çocukları ve yengem reddi miras yaptı.Bizde kardeşler olarak reddi miras yaptık.Lakin abimin borçlarından dolayı abimin taşınmazlardaki payına icra işlenmiş.Bundan dolayı bu taşınmazları satamıyoruz.Aslında abimin payının devlete geçmesi gerekmiyormuydu.Baban ve abim vefat etmelerine rağmen hala intikalleride yapılmamış.Bu konuda neler yapabiliriz.Yardımlarınız için şimdiden teşekür ederim.Kolay gelsin.
Muhammer ATEŞ:05427741596

Ahmet Toprak Kılıç

Merhabalar, 2007 Yılında vefat eden annemin, 1999 – 2003 yılları arasında açtığı işyerinden kalan vergi borçları yüzünden bankadaki hesaplarıma bloke kondu.
Annemin vefat ettiğinde ben henüz 7 yaşında idim. Böyle bir borçtan da haberim yoktu, hesaplarıma bloke koyduklarında bu borcu öğrendim.
Zaten annemden bana kalan hiçbir mal varlığı ve para yok. Ben bu blokeyi nasıl kaldırabilirim. Cevap verirseniz sevinirim. iyi günler…..

Bizim de başımızda böyle bir durum var nasıl çözdünüz acaba

Babam öldüğünde 8 yaşındaydım borçlarından haberim yoktu şimdi 35 yaşındayım icra geldi ne yapmalıyım

Ben 8 yaşındayken annem benim adıma reddi miras yapmış şimdi 20 yaşındayım ve babamın mirasını almak istiyorum bunun için ne yapmalıyım.

Yorum Gönder