Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras sebebiyle istihkak davası hangi şartlarda açılabilir? Mirasın açılmasından sonra, miras malı olarak belirlenen herhangi bir zilyetlik, mirasçılar arasında haksız şekilde paylaşmışsa mağduriyet yaşayan mirasçının dava açma hakkı olur. Daya söz konusu olan mal, mirasçı tarafından satılmışsa ya da herhangi bir koşulda başka birine devredilmişse, elde edilen maddi karşılık için dava açılır.

Miras nedeni ile istihkak davasının koşulları, Türk Medeni Kanunu madde 637-639 içeriklerinde belirlenmiştir. Bu kanun maddesinde de açık şekilde belirtildiğine göre, davayı açma hakkı olan kişinin mirasçı sıfatını taşıması zorunludur.

Miras nedeniyle istihkak davasının tarafları; terekedeki hak sahipleri, hakkı elinden alınan yasal ya da atanmış mirasçılar ve belirlenen hakkı alan haksız zilyet bulunanlar şeklinde olmaktadır.

Mirasta İstihkak Davası Zamanaşımı

Miras sebebiyle istihkak davası açılırken dikkat edilmesi gereken bir unsurda, zamanaşımı süresi olmaktadır. Türk hukuk sistemine göre, pek çok davanın zaman aşımı süresi vardır. Kanunen belirlenen zaman aşımı süresi, hak düşürücü süredir. Şöyle ki; açmak istediğiniz dava için zamanaşımı süresi dolmuşsa eğer, bu koşulda yaşanılan vakıayı kabul ettiğiniz sayılır ve dava açma hakkınız sonlandırılır.

Miras nedeniyle istihkak davası zamanaşımı süresi, iki şekilde olmaktadır. Davacının mirasçı olduğunu öğrenmesinden ve tereke malı nedeniyle mağduriyete uğradığını öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl. Ayrıca her durumda miras bırakanın ölümünden ya da vasiyetnamenin okunmasından itibaren 10 yıllık süre zaman aşımı süresidir.

Miras Nedeniyle İstihkak Davası Mahkemesi

Miras sebebiyle istihkak davası açma hakkını kullanan taraf, bu dava için hangi mahkeme birimine başvuru yapacağını da bilmelidir. Miras hukukuna göre, taraf bu davayı kendisi ilerletebileceği gibi, avukat eşliğinde de davasını ilerletebilir.

İş bu dava için bilinmesi gereken iki mahkeme olmaktadır. Bunlar; Yetkili mahkeme ve görevli mahkemedir. Bu bilgilerde yapılan yanlışlık nedeni ile tarafın davasının iptali ya da zaman kaybı yaşanabilir.

Miras nedeniyle istihkak davasındaki görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkemenin tespiti ise, TMK madde 576 hükmünde belirtilmiştir. Bu maddeye göre; Tereke malları başka bir yerde olsa dahi, miras bırakanın son ikamet yerinde olan mahkeme yetkili olmaktadır.

Miras sebebiyle istihkak davası ve bütün miras davası içerikleri hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişim sağlayabilirsiniz.

0

Yorum Gönder