Miras Sözleşmesi Türleri

Miras sözleşmesi türleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; olumlu miras sözleşmesi ve olumsuz miras sözleşmesi şeklindedir. Olumlu miras sözleşmesinde, miras bırakan mirasın tamamını ya da bir kısmını kişiye bırakabilir. Olumsuz miras sözleşmesinde ise, miras bırakan tarafından belirli bir miras hakkı ortadan kaldırılmaktadır, mirasçı miras hakkından kısmen veya tamamen vazgeçmektedir.

Miras sözleşmeleri taraflar arasında yapılabileceği gibi, üçüncü kişiye ya da hem taraflara hem de üçüncü kişiye yönelik yapılabilmektedir. Üçüncü kişiye yönelik olarak yapılan sözleşmede, taraf olmayan mirasçı kişisi miras bırakandan ölüme bağlı olarak talepte bulunabilir.

Miras sözleşmeleri borç oluşturan sözleşmeler kategorisinde yer almaz. Bu sözleşmenin hükmü mirasa ilişkin şekilde olmaktadır. Miras sözleşmesine bağlı olarak diğer kişi, miras bırakanın ölümünden sonra hak iktisap etmiş olur.

Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmesi türleri olumlu ve olumsuz kısımlara ayrılır diye belirtmiştik. Ayrıca miras sözleşmeleri taraflarına ve yükümlülüklerine göre de ayrı kısımlara ayrılmaktadır. Yazımızın bu kısmında da bu alanlardan bahsedeceğiz.

Taraflarına göre ayrılan sözleşmeler; tek taraflı miras sözleşmesi ve iki taraflı miras sözleşmesi şeklindedir. Yükümlülüklerine göre ayrılan sözleşmeler; ivazlı miras sözleşmesi ve ivazsız miras sözleşmesi şeklindedir. Belirtilen sözleşmeleri açıklayacak olursak;

Tek taraflı miras sözleşmesi: Bu sözleşmede sadece bir taraf ölüme bağlı tasarrufta bulunur.

İki taraflı miras sözleşmesi: Bu sözleşme içeriğinde her iki tarafta ölüme bağlı tasarrufta bulunur.

İvazlı miras sözleşmesi: Burada muris ölüme bağlı tasarrufta bulunurken karşı taraf sağlar arası tasarrufta bulunur.

İvazsız miras sözleşmesi: Bu şekilde olan sözleşmede sadece muris tasarrufta bulunur.

Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras sözleşmesi türleri hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, bu işlemin nasıl yapılacağını açıklayacağız. Mirasa bağlı yapılan sözleşmeler resmi işlem olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple de sözleşmenin Noter huzurunda gerçekleştirilmesi gerekir.

Miras bırakan ve karşı taraf aynı anda Noter huzurunda hazır bulunmalıdır. Her iki tarafta hem yazılı hem de sözlü olarak sözleşmenin maddelerini kabul ettiklerini beyan etmeli ve bu resmi evrak içeriğini imzalamalıdır.

Ayrıca bilinmesi gerekir ki; taraflar mirasa bağlı olan sözleşmeyi şahitler huzurunda da beyan etmeli ve imzalamalıdır. Belirtilen unsurlardan herhangi birinin eksikliğinde yapılan sözleşme işlemi geçerliliğini yitirir.

Vasiyetname Ve Miras Sözleşmesi

Halk arasında yaygın şekilde bilinen bir yanlış, vasiyetname ve miras sözleşmesinin aynı olduğudur. Miras sözleşmesi türleri olduğu gibi vasiyetname türleri de olmaktadır. Fakat bu iki mirasa bağlı oluşan hak arasında farklılıklar vardır.

Her iki kapsam gerek yapılan işlemler gerekse uygulamalar açısından farklılık göstermektedir. İki kapsam arasındaki farklılıkları belirtecek olursak;

 • Vasiyetname yapılabilmesi için 15 yaşını doldurma ve ayırt etme gücüne sahip olma yeterlidir. Fakat sözleşmede ayırt etme gücünün yanı sıra ergin olma ve kısıtlı olmama şartı vardır.
 • Vasiyetname yazılı, sözlü ya da resmi olarak yapılabilmektedir. Sözleşme ise, sadece resmi şekilde yapılabilir.
 • Vasiyetname ölüm anına kadar geri alınabilir. Sözleşme de ise geçerli unsurlar haricinde tek taraflı iptal olamaz.

Miras Sözleşmesinin İptali

Miras sözleşmesi türleri kapsamından bahsederken, iş bu sözleşmenin iptal edilebileceğini de belirtmiştik. Fakat kanun koyucu bu iptalin gerçekleşebilmesi için bazı şartların oluşması gerektiğini de belirtmiştir. Bu şartları belirtecek olursak;

 • Miras sözleşmesindeki ehliyetsizlik
 • Hata
 • Hile
 • İrade bozuklukları
 • Sözleşme içeriğinin hukuka aykırı şekilde düzenlenmesi
 • Korkutma şeklindeki davranışlar
 • Hakaret
 • Sözleşmede belirtilen vaatlerin gerçekleştirilmemesi

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat edilmesi işlemi de Noter huzurunda gerçekleştirilmelidir. Bu sözleşme miras bırakan ve mirasçı arasında gerçekleştirilir. Sözleşmeye göre, mirasçı sıfatında yer alan kişi, mirastaki tüm haklarından ya da bazı haklarından vazgeçmiş sayılır. Mirasçı haklarından vazgeçmek için bir bedel alabileceği gibi karşılıksız şekilde de haklarından vazgeçebilir.

Mirasçı ve miras bırakan arasında düzenlenen feragat sözleşmesi, mirasçının altsoyunu da etkilemektedir. Yapılan sözleşme sonrasında mirasçı haklarından feragat eder ve buna bağlı olarak da mirasçının alt soyu da bütün bu haklardan feragat etmiş sayılır.

Miras sözleşmesi türleri ve bütün miras davaları hakkında detaylı bilgi edinmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

3

Yorum Gönder