Miras Sözleşmesi

Miras sözleşmesi; Miras bırakanın, üçüncü kişi veya mirasçısı ile yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruf sözleşmesidir. İş bu sözleşmenin geçerli sayılabilmesi için, vasiyetname kurallarına uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Sözleşme yapacak olan taraflar, isteklerini yetkili memura aynı anda belirtir ve düzenlenen evrak memurla birlikte iki şahit eşliğinde imzalanır. Taraflar isteklerini yetkili memurun yanı sıra, sulh hukuk mahkemesi hâkimi, noter ya da kanun ile bu yetki verilen kişilere şahitler eşliğinde belirtebilir.

Taraflarca imzalanan sözleşme sonrasında, yetkili kişi sözleşmeye tarih eklemesi yapar ve sözleşmeyi mühürler. Sözleşme mühürlendikten sonra taraflar, iki tanık huzurunda sözleşme maddelerini okuduklarını ve bilgilendirildiklerini beyan ederler. Bu beyan kesinlikle tanıklar önünde açık şekilde yapılmalıdır.

Miras Sözleşmesi Örneği

Sözleşme örneği yapılmadan önce, bu sözleşmeye taraf olan kişilerin bütün koşulları açık şekilde belirtmeleri ve kabul etmeleri gerekmektedir. İş bu sözleşme yasal olsa bile, işlemin yapılabilmesi için beli başlı koşullar yerine getirilmelidir.

Mirasa dair sözleşme yapılırken;

  • İş bu sözleşme noter ve tanıklar huzurunda yapılmalıdır
  • Sözleşmenin konusu belirtilmelidir. Söz konusu hangi mallar üzerinde nasıl bir uygulama olacağı açık şekilde belirtilmelidir
  • Tarafların yükümlülükleri açıklamalı şekilde belirtilmelidir
  • Yetkili mahkemenin sözleşmeyi kabul ettiği tarih belirtilmelidir. Mirası devreden ve devralan tarafların imzası olmalıdır
  • Tanık imzaları sözleşmede yer almalıdır
  • Noter yasal olarak sözleşmenin geçerli olup olmadığını kontrol etmelidir. Noter kontrolünden sonra sözleşme onaylanır ve mühürlenir

Miras Sözleşmesi Türleri

İş bu sözleşme türü, iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar; Olumlu mirasın sözleşmesi ve Mirastan feragat sözleşmesi şeklindedir.

Olumlu mirasın sözleşmesi: Miras bırakan; bu sözleşme türü ile hayattayken, mirasın tamamını ya da belli bir kısmını veya malının belli bir kısmını, sözleşme yaptığı kişiye ve 3. kişiye bırakabilir.

Mirastan feragat sözleşmesi: Miras bırakan kişi, mirasçısı ile yapacağı karşılıklı ya da karşılıksız anlaşma dâhilinde, mirastan feragat sözleşmesi imzalayabilir. Yapılan bu anlaşma kapsamında, mirasçı miras hakkından feragat etmiş yani vazgeçmiş olur. Bu sözleşme bir karşılık halinde yapıldıysa, sözleşmede aksi öngörülmediği müddetçe feragat eden mirasçının alt soyu da mirastan feragat etmiş sayılır.

Miras sözleşmesi yapılmadan önce taraflar konu hakkında bütün haklarını öğrenmelidir. İnternet sayfamızda yer alan bilgilerden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçerek, mirasın sözleşmesi ve miras hukuku hakkında bilgi alabilirsiniz.

0

Yorum Gönder