Mirasın Gerçek Reddi Mahkemesi

Mirasın gerçek reddi mahkemesi ne demektir? Türk hukuk sistemine göre her davanın açılabilmesi için, yetkili mahkemesinin ve görevli mahkemesinin bilinmesi gerekmektedir. Bu iki bilgi mahkeme açısından çok önemlidir. Dava açılma süresinde yetkili ve görevli mahkemenin yanlış bilinmesi durumunda, hatalı işlem yapılır ve dava reddedilir.

Miras Kanunu madde 609 içeriğinde, dava hakkındaki mahkeme bilgileri yer almaktadır. Bu maddeden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Mirasın reddi davasında görevli mahkeme, sulh hukuk mahkemesidir. İş bu davadaki yetkili mahkeme ise, miras bırakanın son yerleşim yerindeki mahkemedir.

Reddi miras ergin yaşta ve akıl sağlığı yerinde olan her mirasçının hakkı olmaktadır. Mirasçı, kendi hür iradesi doğrultusunda, mirası reddedebilir. Ülkemizde de belirli koşulların gerçekleşmesiyle birlikte, mirasın reddedildiği görülmektedir. İstatistiklere göre mirasın gerçek reddi mahkemesi, genel olarak borca batık mirasın reddedildiğini belirtmiştir.

Reddi Miras Süresi

Miras bırakanın ölümü ile birlikte başlayan mirası reddetme süresi 3 ay olmaktadır. Yani ölümün gerçekleşmesinden sonraki 3 aylık sürede, miras reddedilmezse kabul edilmiş sayılır ve bu kabul edilişe mallar ve borçlar dâhildir.

Mirasçı, miras bırakanın ölümünü ilerleyen bir tarihte öğrenmişse, zaman aşımı süresi öğrenilen tarihten itibaren başlar. Ayrıca mirasçı belirtilen sürede, kanunen geçerli olan bir duruma tabii ise bunun sonrasında da dava açabilme hakkına sahiptir. Örneğin; mirasçı kaza geçirmişse ve bu sürede bilinci kapalı şekilde hastanede tedavi görüyorsa iyileşme süresinde zamanaşımı süresi başlar.

Reddi miras süresinde belirtilen temel süre 3 aydır ve bu süre hak düşürücü süredir. Kanunen kabul edilen süre içinde mirasçı kendisi dava açabileceği gibi, yetki sahibi vekil avukatı da dava açılmasını sağlayabilir.

Mirasın Gerçek Reddi Dava Dilekçesi

Mirasın gerçek reddi mahkemesi başlatılmadan önce, davaya uygun şekilde dilekçe hazırlanmalıdır. Dilekçe ve diğer belgeler Adliyeye sunularak davanın açılması sağlanır. Dava dilekçesi, kanunlara uygun şekilde eksiksiz ve doğru düzenlenmelidir. Aksi olan durumlarda, mirasçı hak kaybı yaşar.

Mirasın reddedilmesi için düzenlenen dilekçe içeriğinde;

  • Miras bırakanın ölüm tarihi
  • Mirasçının sıfatı
  • Mirasçının kimlik bilgileri
  • Mirasçının ikametgâh adresi
  • Mirasın reddinin nedenleri
  • Belgeler
  • Deliller
  • Diğer bütün belgeler yer almalıdır

Miras kanununa göre, bu davanın avukatla ilerletilme zorunluluğu olmamaktadır. Fakat süreç içerisinde yaşanılması muhtemel olan sorunlar ve hak kayıpları nedeniyle, avukat desteği alınması tavsiye edilmektedir.

Mirasın gerçek reddi mahkemesi ve miras davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder