Mirasın Gerçek Reddi

Mirasın gerçek reddi ne demektir? Miras hukuku kapsamında, miras ve mirasa dair bütün konular yer almaktadır. Mirasın reddedilmesi de, bu konulardan sadece biridir. Hukuk büromuz tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan yazımızda, konu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Farklı makale içeriklerimizi de okuyarak, konu hakkında bilgiler edinebilirsiniz.

Mirasçı sıfatını hak kazanan kişi, kendi isteği doğrultusunda bu haktan vazgeçebilir. Buna da mirasın reddedilmesi denilir. Mirasın reddinde yasal süre 3 ay olmaktadır. Miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren bu süre başlar. Mirasçı eğer, miras bırakanın ölüm tarihini daha sonra öğrenmişse, yasal süresinin başlangıcı, ölümü öğrendiği tarih olur.

Belirtmek gerekir ki; Bir durumda ret süresi hem yasal hem de atanmış mirasçılar için aynı anda işlemeye başlar. Bu durum MK 607’de öngörülmüştür. Bu hükme göre, “Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh mahkemesi tarafından kendilerine bildirimiyle başlar”. Bu hüküm, açık ifadesinden de anlaşıldığı üzere, sadece koruma önlemi olarak terekenin yazımının söz konusu olduğu hallerde uygulanır. Yoksa MK 619’da öngörülmüş olan terekenin resmen defterinin tutulduğu durumlarda değil.

Mirasın Gerçek Reddi Dava Dilekçesi

                             BÜYÜKÇEKMECE SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ : AV. MERVE ARI

Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Ekinoks Rezidans E2 Blok D:17 Beylikdüzü/İSTANBUL

DAVALI : HASIMSIZ

DAVA KONUSU : MİRASIN REDDİ

AÇIKLAMALAR :

1-) Müteveffa, …tarihinde vefat etmiştir. Sağ kalan eşi … ve müşterek çocukları… yasal mirasçılarıdır.

2-) Müteveffa, evlilik birliği içerisinde iken ve ticaret ile uğraştığı dönemlerde yüksek meblağlarda borçlanmalar yaşamıştır. Eşi, bu borçlanmalarda her ne kadar destekçisi olmaya çalışsa da borç batağından çıkamamışlardır. Hatta ticaret işletmelerinin bir pay borçlanması da eşinin üzerinde olmaktadır.

3-) Uyap sistemi üzerinden de sorgulama yapıldığında, müteveffa adına vergi borcu, sağlığında başlatılan kesinleşmiş olabilecek veya henüz kesinleşmemiş kesinleşmesi beklenen icra dosyaları vardır. Dolayısı ile müteveffanın, terekesi borca batık olup, mirasın kayıtsız şartsız reddi için işbu davayı ikame etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, HMK sair yasal mevzuat

DELİLLER : Mirasçılık belgesi, Nüfus aile tablosu, Müteveffanın mal varlığı araştırması, Müteveffa hakkında olan borç bilgileri, Bilirkişi incelemesi ve sair her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, murisin terekesinin borca batık olduğunun tespiti ile sağ kalan eş ve evlilik birliğinden olma… TC Kimlik Numaralı müşterek çocuk MİRASI REDDETTİĞİNE DAİR karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

Mirasın Gerçek Reddi Yetkili Mahkeme

Mirasın reddedilmesi davasında yetkili olan mahkeme, sulh hukuk mahkemesidir. Bu dava türünde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, 3 aylık hak düşürücü süredir. MK 615, sulh mahkemesine üç aylık ret süresini (dolmamışsa) uzatma ya da (dolmuşsa) yeni bir süre tanıma imkânı vermektedir. Ancak, bunların şartın gerekliliği, haklı bir sebebin bulunmasıdır. Kanunun öngördüğü üç aylık süre içinde karar vermenin fevkalade zor olması ya da karar verme imkânının yoklu yokluğu haklı sebep sayılır. Bir başka deyişle üç ay içinde mirasçıdan karar vermesini beklemek hakkaniyete aykırı ise, süre verilir.

Böyle bir durumun olup olmadığını hâkim her olaya göre ayrı değerlendirir. Tereke mallarının dağınık olması, mirasçının sürekli hasta olması, ayırt etme gücünü kaybetmiş ve henüz yasal temsilci atanmamış olması, yabancı bir ülkede ikamet etmesi haklı sebebe örnek olabilecek konulardır.

Reddi Miras Yapanın Çocuğu

Reddi miras yapan kişi, mirasçılar arasında yok gibi düşünülerek, miras payı bir alt kategorideki kişi ya da kişilere geçer. Fakat bu konu hakkında merak edilen bir soruda şu şekildedir; Ebeveynler mirası reddederse, torun sıfatındaki kişi ebeveynlerinin anne ve babasından (Büyükanne-büyükbaba) miras payı alabilir mi? Bu sorunun yanıtını “Evet, alabilir” şeklinde verebiliriz. Çünkü mirası reddeden ebeveynlerdir ve kendi haklarını reddetmektedir. Bu durumda aile soy bağı kopmaz. Bu sebeple de, torun sıfatında yer alan mirasçı çocuk, üst soy bağındaki büyük anne ve büyük babasının mirasından pay alabilir.

Mirasın gerçek reddi ve diğer miras hukuku davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorumlar (1)

Eşimin babası ölmüş babalarına reddi miras yapmışlar yıllar sonra üst soydan miras çıktığı öğrenildi eşim faydalanabilir mi

Yorum Gönder