Mirasın Hükmen Reddi Davası

Mirasın hükmen reddi davası hangi koşullarda açılabilir? Türk medeni hukuku miras kanunları gerekliliğince; miras bırakanın ölümünden sonra terekenin tüm kazanılmış veya kazanılacak malları ve borçları mirasçılara ait olur.

Mirasçı sıfatında yer alan kişiler iki grup şeklinde sıralanabilir. Bunlar; yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Her iki miras grubunda yer alan kişilerinde mirasa dair belli başlı hakları vardır. Bu hakların en birincil olanı da, mirasın kabul edilmesi ya da mirasın reddedilmesidir. Mirasçılar, mirası kabul etmek istedikleri zaman özel bir işlem yapmalarına gerek olmaz. Fakat mirasçı veya mirasçılar miras hakkının reddini talep ederse, bu konuda resmi işlem yapması gerekmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi Zamanaşımı

Mirasın hükmen reddi davası, mirası kabul etmek istemeyen mirasçı veya mirasçılar tarafından açılabilir. Miras hukuku kanunları gerekliliğince, iş bu davanın açılabilmesi için zamanaşımı süresi belirlenmiştir. Kanunen belirlenen süre hak düşürücü süredir yani bu sürede dava açılmazsa miras kabul edilmiş sayılır ve ilerleyen sürede de mirasın reddi için dava açılamaz.

Mirasın hükmen reddedilmesi için dava talebi, mirasın intikal etmesinden itibaren 3 aylık süre içinde açılmalıdır. Belirtilen 3 aylık süre zamanaşımı süresidir. Zamanaşımı süresi miras bırakanın ölüm günü ile başlamaktadır. Eğer mirasçı, miras bırakanın ölümünü daha ileri bir tarihte öğrendiyse, ölümün öğrenildiği gün zamanaşımı süresi başlar. Zamanaşımı süresinin durması için mirasçının özel sağlık sorunu, doğal afet vb. bir durumla karşılaşması gerekmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi Görevli Mahkeme

Mirasın hükmen reddi davası açılırken, yetkili ve görevli mahkeme bilgileri eksiksiz olarak bilinmelidir. Bilgilerde yapılan yanlışlık veya eksiklik, davanın reddedilmesine neden olur. İş bu dava süreci, avukatlı veya avukatsız şekilde ilerletilme hakkına sahiptir. Fakat sürece dair hata yapılmaması ve hak kaybı yaşanmaması için avukat desteği alınması tavsiye edilir.

Mirasın reddedilme talebi, terekenin borca batık olması durumunda ortaya çıkabileceği gibi mirasçının manevi istekleri doğrultusunda da mirası reddetme hakkı vardır. Mirasın hükmen reddedilmesi davasında görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesi olmaktadır. İş bu davadaki yetkili mahkeme ise, davalının dava tarihindeki yerleşim yeri olmaktadır.

Mirasın hükmen reddi davası ve tüm miras hukuku davaları hakkında detaylı bilgi edinmek için, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder