Mirasın Reddi Sonuçları

Mirasın Reddi Sonuçları

Mirasın reddi sonuçları Miras Kanunu içerisinde oldukça geniş bir yere sahip olmaktadır. Mirası reddeden kişi, mirasçılık sıfatını ve haklarını tamamen kaybeder. Miras, mirası reddetmiş olan mirasçı sanki miras bırakandan önce ölmüş gibi paylaşılır. Buna göre, mirası reddeden bir yasal mirasçı ise ve altsoyu yoksa zümrede onunla birlikte mirasçı olanların miras payı artar.

En yakın yasal mirasçıların tümü mirası reddedecek olursa, tereke MK 612/’e göre sulh mahkemesi tarafından iflas hükümlerine göre tasfiye olunur. Yani miras, redde ki ana kuralın aksine reddedenlerin yerini alacak mirasçılara geçmez. En yakın yasal mirasçıların tümünün mirası reddetmesi sonucu yapılan resmi tasfiyeden kalan bir şey olursa, mirası reddetmemiş gibi mirasçılar tarafından paylaştırılır.

Mirasın reddi sonuçları konusunu açıklamaya devam ederken, atanmış mirasçıların retleri hakkında bilgilendirme yapacağız.

Atanmış Mirasçıların Reddi

Atanmış mirasçıların reddi, Miras Kanunu madde 611/II’de yer almaktadır. Miras Kanunu maddesine göre, atanmış mirasçıların mirası reddetmelerinden yasal mirasçılar yararlanırlar. Yani böyle olan bir durumda, atanmış mirasçılara tahsis edilmiş olan pay yasal mirasçılara geçer.

Yukarıda belirttiğimiz kural, mirasçı atamayı içeren ölüme bağlı tasarrufta aksine bir hüküm yoksa uygulanır. Konu hakkında örnek vermek gerekirse; Miras bırakan yedek mirasçı atamışsa, ret halinde bundan yasal mirasçılar yararlanmaz. Reddedenin yerini yedek mirasçı alır.

Redde Karşı Alacaklıların Korunması

Redde karşı alacaklıların korunması, mirasın reddi sonuçları arasında yer alan önemli konulardan olmaktadır. Mal varlığının aktifi, borçlarının karşılamaya yetmeyen bir mirasçı, sırf kendi alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddedecek olursa, alacaklıları ya da hakkında iflas açılmışsa iflas masası yeterli güvence verilmemesi halinde altı ay içinde reddi iptal ettirebilir. Bu altı aylık süre hak düşürücü süre olup, mirasçının mirası reddettiği andan itibaren işlemeye başlar. Mahkeme reddi iptaline karar verirse, miras resmen tasfiye edilir. Tasfiye sonunda, reddeden mirasçının payına bir şey düşerse, bu önce itiraz eden alacaklılara tahsis olunur. Geriye bir şey kalırsa, redde itiraz etmeyen alacaklıların alacakları ödenir. Bundan sonra da bir şey kalacak olursa o da, reddeden mirasçının yerini alan mirasçılara verilir.

Mirasın reddi sonuçları ve diğer miras davalarınız hakkında danışmanlık ve avukatlık görüşmesi yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Beylikdüzü Miras Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bilişim Suçları Nelerdir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder