Mirasın Reddi Süresi

Mirasın Reddi Süresi

Mirasın reddi süresi Kanun koyucu tarafından belirlenen bir süredir. Belirlenen bu sürenin geçilmesi durumunda reddi miras yapılamaz. Bu konu hakkında hak düşürücü süre 3 ay olmaktadır. Eğer ki, miras kalan kişi, miras bırakanın ölümünü daha sonra öğrendiyse, hak düşürücü süre ölümün öğrenildiğinden itibaren 3 ay olmaktadır.

Bir kimsenin hem yasal hem de atanmış mirasçı olması durumunda, birini kabul edip diğerini reddetmesi kural olarak mümkündür, fakat anlamsızdır. Çünkü birinden birinin reddi halinde, reddeden diğer sıfatı ile mirasçı kalmaya devam edeceğinden, redde izlediği amacı elde edemez. Örneğin; Borçlarından kurtulmak amacıyla yasal ya ad atanmış mirasçılığı reddeden kişi, diğer mirasçı sıfatı devam edeceği için yine borçlardan sorumlu kalmaya devam edecektir.

Mirasın reddi süresi ne kadardır sorusunun yanıtını verdikten sonra, ret hakkının dolması ile ilgili bilgi vereceğiz.

Mirasın Reddi Süresinin Dolması

Mirasın reddi süresinin dolması sonrasında, miras kabul edilmiş sayılır. Fakat Miras Kanunu 615’e göre; Sulh mahkemesin üç aylık ret süresini (henüz dolmamışsa) uzatma ya da süre dolmuşsa yeni bir süre tanıma imkânı vermektedir. Ancak, bunların şartı geçerli bir sebebin olmasıdır. Kanunun öngördüğü üç aylık süre içinde karar vermenin zor olması ya da karar verme imkânının yokluğu haklı sebep sayılır.

Yukarıda belirttiğimiz durumun olup olmadığını hâkim her duruma göre değerlendirir. Tereke mallarının dağınık olması, mirasçının sürekli hasta olması, ayırt etme gücünü kaybetmiş ve henüz yasal temsilci atanmamış olması, yabancı bir ülkede ikamet etmesi gibi durumlar değerlendirme aşamalarında yer alır.

Mirasın reddi süresi başlıklı makalemizin son kısmında, cezadan dolayı ret hakkının düşmesini anlatacağız.

Ceza Olarak Ret Hakkının Düşmesi

Ceza olarak ret hakkının düşmesi, Miras Kanunu 610/II’da belirtilmiştir. Terekeye dâhil olan bir malı zimmetine geçirmeyi y ada diğer mirasçılardan saklamayı, kanun ret hakkının düşmesi biçiminde öngörmüştür. Ancak bunun için, mirasçının zimmetine geçirdiği ya da diğer mirasçılardan sakladığı malın, terekeye dâhil olduğunu bilmesi ve kasten böyle bir şey yapması gerekmektedir. Bunun yanı sıra işlem yapılan malın değerli olması gerekmektedir.

Mirasın reddi süresi ve diğer miras davalarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Beylikdüzü Miras Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Boşanmada Tehdit Şekilleri makalemizi inceleyebilirsiniz.

1

Related Posts

Yorum Gönder