Mirasın Reddi

Mirasın Reddi

Mirasın reddi mirasçıya, Kanunen elde etmiş olduğu mirasçılık sıfatını reddetme hakkı tanıyan bir yöntemdir.

Ret için mirasçının bir irade açıklamasına gerek olur. Bu bir bozucu yenilik doğuran irade beyanı olup, herhangi bir şekle tabi değildir. Yazılı ya da sözlü olarak miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh Mahkemesinde yapılabilir. Yazılı ya ad sözlü olarak yapılan beyanda belirli kelime kalıplarının olma şartı yoktur. Burada önemli olan belirtilen beyanın açık ve anlaşılır şekilde yapılmasıdır.

Mirasın reddi beyanında bulunan kişinin fiil ehliyeti olmalıdır. Ret beyanında bulunma, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olmadığı için, kişi isterse bunun için temsilci kullanabilir. Ancak temsilcinin özel yetkiye sahip olması gerekir.

Mirasın reddi konusuna devam ederken bu işlem için gerekli olan süre hakkında bilgi vererek, makalemize devam edeceğiz.

Mirasın Reddinde Süre

Mirasın reddinde süre uygulanması Miras Hukuku maddelerinde belirtilmiştir. Belirtilen bu süre içerisinde işlem yapılmadığı takdirde, miras kabul edilmiş sayılacaktır.

Ret süresi 3 ay olmaktadır. Bu sürenin başlangıcı, yasal mirasçılar için, ölüm ve kendi mirasçılığını öğrendiği andır. Fakat yasal mirasçı, kendisinin mirasçı olduğunu miras bırakanın ölüm tarihinden daha sonraki zamanda öğrenmişse, süre ölümle değil, bu durumu öğrenme ile başlayacaktır.

Mirasın reddi konusu; yapılma işlemi açısından, yetkili ve görevli mahkeme durumundan, reddin yapılmasından sonraki dağılımı açısından ve alacaklılar açısından incelendiği zaman, Miras Hukukunda oldukça geniş yere sahip olduğu görülmektedir.

Reddi Mirasta Alacaklıların Hakları

Reddi mirasta alacaklıların hakları ne olur ve bu konuda ne yapılabilir?

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflâs idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabiliyor. Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye ediliyor. Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödeniyor. Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara veriliyor.

Mirasın reddi ve Miras davalarınızla ilgili detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Miras Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Çocuğun soyadının değiştirilmesi davası hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder