Mirasın Reddinde Süre

Mirasın Reddinde Süre

Mirasın reddinde süre ne demektir? Mirasın reddi, mirasçıların yapabileceği bir durum olmaktadır. Fakat bunun için miras bırakanın ölümünün gerçekleşmesi gerekmektedir. Eğer miras, borca batıksa yani kalan mirastan daha fazla borç varsa ya da daha farklı bir sebep varsa mirasın reddedilmesi istenebilmektedir.

Mirasın reddedilmesi için geçerli olan yasal süre, miras bırakanın ölümünden sonraki üç ay olmaktadır. Ret yenilik doğuran bir irade açıklaması olduğu için, sulh hâkimliğine ulaştığı andan itibaren hüküm doğurur ve bu andan sonra geri alınamaz. Mirasın reddini yapmaya hakkı olan kısım, ilk olarak 1. Zümre mirasçılarıdır. Bu grupta yer alan kişiler mirası reddettikten sonra, buradaki paylar bir alt zümreye kalmaktadır. Mirasın reddinde süre kapsamını belirttikten sonra yazımıza devam ederken, en yakın mirasçıların hepsinin mirası reddetmesi durumundan bahsedeceğiz.

Yakın Yasal Mirasçıların Mirası Reddetmesi

Yakın yasal mirasçıların mirası reddetmesi durumunda, tereke MK 612/I’e göre sulh mahkemesi tarafından iflas hükümlerine göre tasfiye olunur. Yani miras, redde ki ana kuralın aksine reddedenlerin yerini alacak mirasçılara geçmez.

En yakın yasla mirasçılardan maksat, miras bırakanın ölümünde, ona en yakın planda ve doğrudan mirasçı olan kişilerdir. En yakın yasal mirasçıların tümünün mirası reddetmesi sonucu yapılan resmi tasfiyeden arda bir şey kalırsa bu, mirası reddetmemiş gibi (reddeden) mirasçılar arasında paylaştırılır. Görüldüğü gibi, burada reddedenin miras payının onun yerini alacak mirasçılara geçmesi kuralının bir istisnası vardır.

Mirasın reddinde süre başlıklı yazımızın son kısmında, atanmış mirasçılardan bahsedeceğiz.

Atanmış Mirasçıların Reddi Mirası

Atanmış mirasçıların reddi mirası MK 612’de yer almaktadır. BU konuda üç ihtimal olması söz konusu olur.

  1. Sadece atanmış mirasçıların tümü mirası reddedecek olursa, MK 612 uygulanmaz. Bu halde onların payı terekeye geri döneceği için, retten yasal mirasçılar yararlanır
  2. Hem yasal hem de atanmış mirasçıların tümü mirası reddedecek olursa MK 612 uygulanır ve resmi tasfiyeye gidilir
  3. Sadece yasal mirasçılar mirası reddederler, atanmış mirasçılar mirası kabul edecek olursa MK 612 uygulanmaz. Bu halde MK 611 yani ana kural uygulanıp, reddedenlerin paylarını yerlerini alan yasal mirasçılara geçer

Mirasın reddinde süre ve diğer miras davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Avcılar Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bilişim Gizliliği Suçları Nelerdir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder