Mirasta İstihkak Davası

Mirasta istihkak davası nedir ve bu dava hangi koşullarda ne şekilde açılabilir? Miras hukukuna göre miras bırakanın ölümünden sonra mirasa dair olan bütün miras hakları ve borçları yasal ve atanmış mirasçılara geçer.

Türk Medeni Kanunu 637. Maddesinin 1. Fıkrasına göre; Mirasçıların tereke mallarını elinde bulunduran kişilere karşı mirastaki üstün hakkını ileri sürerek açılan dava istihkak davasıdır. İş bu dava herkese yönelik olarak açılabilir ayrıca mirasın tamamına ilişkin taleplerde de bu dava aracılığı ile oluşturulabilir.

İstihkak davasında Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme ise, miras bırakanın son ikametgâh yeri olmaktadır. Dava görevli ve yetkili mahkemeye başvuru yapılarak açılmalıdır.

Mirasta İstihkak Davası Zamanaşımı

Türk Medeni Hukukuna göre pek çok davanın zamanaşımı vardır. Davalara özel olarak belirlenen zaman aşımı süresi hak düşürücü süredir. Yani kanunen belirlenen süre içinde dava açma hakkı kullanılmalıdır. Eğer belirlenen süre içerisinde dava açma hakkı kullanılmazsa ilerleyen sürede dava açılamaz.

Bu dava içeriğinde zamanaşımı süresi iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar;

İstihkak davası, davacının mirasçı olduğunu ve davalının terekeyi ya da terekenin malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlayarak 1 yıl ve her durumda miras bırakanın ölümünün ya da düzenlenen vasiyetin açıklanmasından 10 yıl geçmesiyle zaman aşımına uğrar.

İyi niyetli olmayanlara karşı belirlenen süre 20 yıldır. Belirtilen yirmi yıllık zamanaşımı süresi miras bırakanın ölümü ya da vasiyetin açıklanmasıyla başlar.

Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Özellikleri

Mirasta istihkak davası bazı özellikleri içeriğinde barındırır. Bununla ilgili bazı unsurlar şu şekildedir;

  • Bu dava miras hukukuna ait bağımsız bir dava hakkına sahiptir. Buradaki dava hakkı mirasçının kendisinden doğmaktadır.
  • Bu dava ile birlikte mirasçı terekenin tamamını alabileceği gibi terekeye ait olan malların bir kısmını da talep edebilir.
  • Mirasçı, tereke mallarını elinde bulunduran herkese yönelik olarak dava açma hakkına sahiptir.
  • Dava, atanmış mirasçı ya da yasal mirasçı sıfatında yer alan kişiler tarafından açılabilir
  • Davacının davayı kazanması halinde, terekeye ait olan malların bir kısmı ya da tamamı kendisine verilir. Bu nedene dayanarak hâkim, davalının güvence göstermesini veya tapuya şerh koyulmasını sağlayabilir.

Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Mirasçılar

Mirasta istihkak davası kapsamında iki tür mirasçı yer almaktadır. Bunlar; yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Her iki kapsamda yer alan mirasçının da hakları olmaktadır. Yazımızın bu kısmında mirasçıların haklarından bahsedeceğiz.

Yasal mirasçılar: İstihkak davasında yasal mirasçılar, kanunen mirasçı sıfatına sahip olan kişilerdir. Burada bahsedilen yasal mirasçılar; alt soy, anne-baba, büyük anne-büyük baba, evlilik dışı hısımlar, sağ kalan eş ve devlet şeklindedir. Buradaki hak sıralaması, zümre sistemine göre yapılır.

Atanmış mirasçılar: Atanmış mirasçı sıfatında yer alan kişiler, mirasa miras bırakanın inisiyatifi ile eklenen kişilerdir. Bu kişiler miras bırakanın ölümüyle mirasta hak kazanırlar. Atanmış mirasçılar, miras bırakanın terekesinin tamamında ya da bir kısmında hak sahibi olabilirler.

Avukata Sıklıkla Sorulan Sorular

Avukatlara danışma hatlarından hukuki konularda sorulan soruların bir kısmına yazı içeriğimizde yer vereceğiz. Buradan veya internet sayfamızda yer alan diğer makale içeriklerinden mirasta istihkak davası hakkında veya farklı hukuki konulardaki sorulara ve cevaplara ulaşabilirsiniz.

Miras sebebiyle istihkak davası hangi mahkemede açılır?

Asliye hukuk mahkemeleri davadaki görevli mahkemedir. Miras bırakanın son ikamet yerindeki Adliyede yetkili mahkemedir.

Geçmişe dönük miras davası açılabilir mi?

Mirasa bağlı istihkak davası zamanaşımı süresi içerisinde açılabilir. Sürenin aşılmasıyla dava hakkı ortadan kalkar.

İstihkak davası ispat yükümlülüğü kime aittir?

Bu dava içeriğinde ispat yükümlülüğü ilk olarak davacı tarafa aittir. Fakat davalı tarafta kendisi ile ilgili olarak iddia edilen gerçek dışı beyanlar varsa bunları ispat etmekle yükümlüdür.

Mirasta istihkak davasının avukat ücreti ne kadar?

Avukat ücretleri, Baro tarafından belirlenir. Baro, her davanın uygunluğuna göre bir fiyat aralığı belirler ve avukatlarda belirlenen güncel fiyat aralığında dava ilerletebilir.

İstihkak davasında ücretsiz avukat olur mu?

Kanunlarımıza göre maddi geliri olmayan ya da az olan her vatandaş bu durumu kanıtlaması dâhilinde Barodan ücretsiz avukat talebinde bulunabilir.

Mirasta istihkak davası ve miras hukuku davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder