Mirasta Saklı Pay

Mirasta Saklı Pay

Mirasta saklı pay mirasçıları ve konu hakkındaki düzenlemeler, MK madde 505/f I ve MK madde 506 hükmünde yer almaktadır. Miras Kanunu madde 505/f II hükmünde ise; Sadece saklı paylı mirasçısı olmayanların terekelerinde sınırsız şekilde tasarrufta bulunabileceği belirtilmiştir.

Vasiyetçinin yapmış olduğu sağlar arası ya da ölüme bağlı tasarruf ve bağışlamaları ile mirasçıların saklı paylarına usulsüzlük yapmış olabilir. Bu tarzda olan ihlal ve usulsüzlükleri engellemek için kanun, saklı paylı hakları olan mirasçılara, miras bırakanın ölümünden sonra, bu tür tasarrufların tenkisini talep ve dava etme olanağı sağlamaktadır. BU tarz bir durumda tenkis davası açılır. Tenkis davası, gerekli olan süre içerisinde saklı pay sahibi olan kişiler ve bunların alacaklıları tarafından açılabilir.

Saklı Paylı Mirasçılar Kimlerdir?

Saklı paylı mirasçılar kimlerdir? Bu sorunun yanıtını makalemizin bu kısmında bulabilirsiniz. Saklı pay hakkı olan mirasçı, miras bırakan kişinin yapmış olduğu tasarruflara karşı Kanun tarafından belirli ölçütlerde miras hakkı korunan kişilerdir. Bu kişiler miras bırakanın müdahale edemeyeceği, tasarruf edemeyeceği şekilde miras hakkına sahip olan kişilerdir. Miras Kanununda belirtilen kurallara göre saklı pay hakkı olan kişileri 3 kategoride belirtebiliriz. Bunlar;

  1. Miras bırakanın altsoyu (Çocukları, resmi evlatlığı, torunları ve bu kişilerin çocukları)
  2. Miras bırakanın annesi, babası
  3. Miras bırakanın eşi

Bilinmesi gereken bir detayda 2007 yılında kardeşlerin saklı pay sahibi olma haklarının kaldırılması durumudur.

Mirasta Saklı Pay Oranları

Mirasta saklı pay oranları hakkında birkaç madde belirtmek gerekirse;

  • Altsoy için yasal miras payının ½’si saklı paydır
  • Anne ve babanın her biri yasal mirasın payının ¼ oranında saklı pay sahibidir
  • Sağ kalan eş, 1. Zümre veya 2. Zümre ile mirasçı olması durumunda yasal mirasın tamamında saklı pay sahibidir
  • Sağ kalan eş, 1. ve 2. Zümre harici olan diğer durumlarda yani tek başına mirasçı olması veya 3. ve 4. Zümre ile mirasçı olması durumunda ¾ saklı pay hakkı vardır
  • Aynı zümredeki mirasçıların sayısı ister az olsun, ister çok olsun saklı payları toplamı ve miras bırakanın tasarruf oranı değişmez

Mirasta saklı pay ve tenkis davaları hakkında danışmanlık görüşmesi taleplerinizde, internet sayfamızdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak Büyükçekmece Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Ziynet Eşyalarının İadesi Davası makalemizi inceleyiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder