Mirastan Mal Kaçırma Davasının Unsurları

Mirastan Mal Kaçırma Davasının Unsurları

Mirastan mal kaçırma davasının unsurları nelerdir? Mirastan mal kaçırma yani muvazaa davasıdır. Muvazaanın en temel açıklamasını yapacak olursa; “Mirastan mal kaçırmak maksadıyla, üzerindeki tapulu malları, üçüncü kişi ya da kişilere devrederek satış yapılmış gibi gösterilmesidir” diyebiliriz. Muvazaanın yapılması için üç şart aranmaktadır. Bunlar;

  • Tarafların gerçek amaçlarıyla yaptıkları işlemler arasında bilerek yapılan uyumsuzlukların olması
  • Üçüncü kişilerin aldatılması gerçekleşmeli
  • Tarafların muvazaalı işlem konusunda, anlaşmış olmaları gerekir

Bu dava, miras bırakan kişinin ölümünden sonra açılabilecek olan bir davadır. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; Muris muvazaa davalarında, zaman aşımı süresi de olmamaktadır ve bu davayı avukatlı ya da avukatsız ilerletmek, tamamen kişilerin tercihi olmaktadır. Mirastan mal kaçırma davası konumuzu açıkladıktan sonra, mirastaki payların devrinden bahsedeceğiz.

Miras Paylarının Devri

Miras paylarının devri, açılmış miras ve açılmamış miras olarak farklılık göstermektedir. MK 677 hükmünde açılmış miras payının devri, MK 678 hükmünde ise açılmamış miras payının devrinden bahsedilmektedir.

Açılmamış miras payının devri, bir kişin henüz kendisine mirasçı olacağı kimse yaşıyorken, ileride doğması muhtemel mirasçılık hakkını şimdiden devretmek istemesidir. Kanunumuz bir kişinin müstakbel yani gelecekteki mirasçılık hakkını serbestçe dilediği kişiye devretmesini kabul etmemiştir. Çünkü ileride gerçekleşecek mirasçılığın garantisi yoktur. Müstakbel mirasçı, miras bırakandan daha önce ölebilir, onu mirasçılıktan uzaklaştıracak birisi çıkabilir.

Mirastan mal kaçırma davasının unsurları başlıklı konumuzun son kısmında, mirastaki gaiplikten bahsedeceğiz.

Mirasçının Gaipliği

Mirasçının gaipliği iki şekilde olabilir. Kendisine miras kalan kişi ortadan kaybolmuş olup henüz hakkında gaiplik kararı alınmamıştır veya hakkında gaiplik kararı alınmış bir kişiye miras kalmıştır.

MK 586/I hükmünden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Hakkında gaiplik kararı bulunmadığı için o sırada mirasçı sıfatını kazanmış görünen bir kişiye miras kaldığında, durum aydınlanana kadar bu kişinin miras payının mahkeme tarafından yönetileceğini öngörmüştür. Burada sadece kanuni ve atanmış mirasçıların bulunamaması söz konusu olup, vasiyet alacaklısının ortada olmaması bu hükümlere girmez. Hakkında gaiplik kararı alınmış kişiye miras kalması, gaipliğe ilişkin genel hükümlere tabi tutulur. Yani bu kişi miras bırakandan önce ölmüş sayılarak, miras paylaşımı yapılır.

Mirastan mal kaçırma davasının unsurları ve diğer miras davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Miras Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Mirasın Reddinin Sonuçları makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder