Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan mal kaçırma sonucunda yaşanılan mağduriyetlerle ilgili olarak, hukuk büromuzdan yardım alabilirsiniz. Bu terimin bir diğer söylemi de “Muvazaa” olmaktadır. Makalemizin içeriğinde iki terim haliyle de karşılaşmanız mümkündür.

Tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünürde geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm ifade etmeyen bir sözleşme yapma konusunda anlaşmalarıdır. Örneğin, mal kaçırma amacı ile üzerindeki taşınmazları üçüncü kişi ya da kişilere tapuda satış yoluyla devreden miras bırakan muvazaalı işlem yapmıştır. Bu sebeple de sadece göstermelik amaçla yapılan iş bu satış işlemi de, tarafların kendi aralarında gizli olarak sözlü ya da yazılı yaptıkları sözleşme de geçersiz olmaktadır.

Mirastan Mal Kaçırma Davasının Unsurları

Mirastan mal kaçırma davasının unsurları için gerekli olan etkenleri 5 madde halinde inceleyebiliriz.

1-) Gerçeğe uygun olmayan işlem: Bu işlemde miras bırakan, karşı tarafla bağış işlemi için anlaşmasına rağmen tapuda mirasçıları aldatmak için resmi satış sözleşmesi ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapar.

2-) Bağışlama konusunda anlaşma: Mal kaçırma ile ilgili yapılan bu işlemde, karşı taraf ve miras bırakan gerçek işlemin bağışlama olduğu konusunda anlaşırlar.

3-) Gizli sözleşme yapılması: Söz konusu gizli sözleşme, bağış işlemi halinde yapılır.

4-) Mirasçıları aldatmak: Aldatılan mirasçının muvazaalı işlemin yapıldığı tarihte mirasçı olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.

5-) Mal kaçırma: Miras bırakanın asıl amacının mirasçı ya da mirasçılarından mal kaçırmak olması gerekir.

Mirastan mal kaçırma başlıklı makalemize, bu dava hakkındaki zamanaşımı süresini, görevli ve yetkili mahkemeleri belirterek devam edeceğiz.

Mal Kaçırma Davası Mahkemesi ve Zamanaşımı

Mal kaçırma davası mahkemesi ve zamanaşımı süresi, hukuk büromuza da sıklıkla yönlendirilen bir soru olmaktadır.

Mal kaçırma davası, sadece miras bırakan öldükten sonra açılabilir. Bu davada zaman aşımı süresi olmamaktadır.

Bu davada görevli olan mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Birden fazla taşınmazın bulunması durumunda da bahsi geçen taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde dava açılabilir.

Mirastan davaları ve diğer Miras Hukuku konularınızla ilgili detaylı görüşme yapmak için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilişim Gizliliğini İhlali Suçu ile ilgili bilgi edinmek için, bir sonraki makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder