Nafaka Miktarının Azaltılması

Nafaka miktarının azaltılması gibi bir durum olabilir mi? Nafaka; boşanma davasıyla yoksunluğa düşecek olan eş ve müşterek çocuk için talep edilebilecek olan bir ödeme türüdür. Nafaka ödemesinin miktarı taraflarca belirlenebileceği gibi mahkeme tarafından da nafakanın miktarı belirlenebilir.

Anlaşmalı boşanma davasıyla boşanan taraflar, hem eşe yönelik hem de varsa müşterek çocuk için nafaka miktarına ortak şekilde karar vermelidir. Fakat bu durum çekişmeli boşanma davasında farklı şekilde ilerlemektedir.

Çekişmeli boşanma davasında, nafaka ödemesine ve ödemenin miktarına yeterli inceleme sonrasında hâkim karar verir. Hâkimin vermiş olduğu karara yönelik olarak tarafların itiraz etme hakkı da vardır. Fakat itirazın kanunen geçerli olan nedenlere dayanılarak yapılması gerekmektedir.

Nafakanın Azaltılması

Nafaka miktarının azaltılması için mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Ayrıca geçerli olan sebepler mahkemeye sunulmalı ve bütün sebepler kanıtlanabilir olmalıdır. Nafaka ödemesinin temel amacı, yoksunluğa düşecek olan taraf veya müşterek çocuğun iyi bir düzeyde yaşamasını sağlamaktır. Fakat bu ödeme hakkaniyet koşullarında olmalı ve ödemeyi yapacak olan tarafında hakları koruma altına alınmalıdır.

Nafaka miktarının azaltılmasına sebep olabilecek bazı unsurlara örnek verecek olursak;

  • Nafaka alacaklısının işe başlaması ve gelirinin yükselmesi
  • Nafaka ödeyen tarafın maddi olanaklarının azalması
  • Ekonomik dengelerdeki değişiklik
  • Tarafların eşit gelir düzeyine ulaşmış olmaları

Nafaka ödemesi miktarında azaltılma talep edilebileceği gibi, nafaka ödemesinin tamamen ortadan kaldırılması da talep edilebilir. Bu iki talepte de başvuru beyanı yerine getirilmelidir.

Nafaka Miktarının Azaltılması Davası

Nafaka ödemesindeki miktarın azaltılması için mahkemeye doğru şekilde bildirim yapılmalıdır. Kanunen öngörülen geçerli sebeplerin oluşmasından sonra, talebi olan kişi veya varsa vekil avukatı mahkemeye başvuru yapabilir.

Nafaka miktarı azaltılması davasının açılması için davadaki yetkili ve görevli mahkemelerin doğru şekilde biliniyor olması gerekir. İş bu davadaki görevli mahkeme aile mahkemesi olmaktadır. Yetkili mahkeme ise, nafaka alacaklısının yerleşim yeridir.

Mahkemeye başvuru yapılmadan önce konuya ilişkin olarak dilekçe içeriği düzenlenmelidir. Dilekçenin içeriğinde; nafaka miktarının hangi sebeplerden dolayı azaltılması istenildiği de beyan edilmelidir. Bu davadaki ispat yükümlülüğü davacı yani davayı açan tarafa aittir.

Nafaka miktarının azaltılması davası hakkında detaylı bilgi edinmek için, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

0

Yorum Gönder