Nitelikli Gasp Suçu

Nitelikli Gasp Suçu

Nitelikli gasp suçu nedir ve bu suçun cezası ne olmaktadır? Bu ve benzeri sorularınızın yanıtını, bilgilendirme amaçlı hazırlanan makalemizde bulabilirsiniz. Ayrıca konu hakkında farklı içeriklere ulaşmak için, internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bu suçun bir diğer ismi de yağma suçu olmaktadır. TCK madde 149/1 uyarınca suçun;

  • Silahla işlenmesi
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koymasıyla yapılması
  • Birden fazla kişi tarafından yapılması
  • Yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde olması
  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı
  • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak
  • Suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla
  • Gece vaktinde olması durumlarında nitelikli gasp suçu durumundan bahsedebiliriz.

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu, TCK madde 151’de yer almaktadır. Bu maddeden yola çıkarak belirtmemiz gerekir ki; Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen, tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılmaz hale getiren kişi mağdurun şikâyeti üzerine cezalandırılır. Mala zarar verme, bir netice suçu olduğu için suça teşebbüs mümkün bir eylemdir. Böyle olan durumlarda, cezanın değerlendirilmesi de farklı olur.

Suçla korunan hukuksal yarar, mülkiyet olmaktadır. Mülkiyetin korunmasındaki amaç, malın değerinin düşürülmesi veya yok edilmesine karşı eşyanın değerini korumaktır. Bu suç hırsızlık suçundan daha farklı olmaktadır ve yargılanması, cezası da daha farklı olmaktadır.

Nitelikli gasp suçu başlıklı yazımızın son kısmında, güvenin kötü amaçla kullanılmasından bahsedeceğiz.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni kötüye kullanma suçu TCK madde 155’de yer almaktadır. Bu madde uyarınca “Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan ve bu devir olgusunu inkâr eden kişi şikâyet üzerine cezalandırılır” diye belirtilmiştir.

Bu suçla, başkasının taşınır mallarına zilyet olan kimse tarafından işlenebilecek malvarlığına yönelik ihlalleri önleme amacı hedeflenmektedir. Bu nedenle suçta korunan hukuksal yarar mülkiyet olmaktadır.

Nitelikli gasp suçu ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız Sözlü Vasiyetname hakkında bilgi için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder