Özel Boşanmanın Sebepleri

Özel Boşanmanın Sebepleri

Özel boşanmanın sebepleri TMK Kanun maddelerinde belirtilmiştir. Bu maddelerden yola çıkarak belirtebiliriz ki;

  • Zina sebebiyle boşanma
  • Hayata kast nedeniyle boşanma
  • Onur kırıcı davranışta bulunma sebebinden dolayı boşanma
  • Pek kötü muamele yapma gerekçesi ile boşanma
  • Yüz kızartıcı suç işleme nedeni ile boşanma
  • Haysiyetsiz hayat sürdürmeden kaynaklı boşanma
  • Terk edilme sebebiyle boşanma
  • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasının istenmesi, boşanmanın özel sebepleri içerisinde yer almaktadır.

TMK Kanunları gerekliliğince, boşanma davaları geçerli bir sebep içerisinde yapılabilir. Kanuna uygunluğu bulunmayan sebeplerle açılan davalar reddedilir. Kanunda yer alan boşanma sebepleri, yukarıda belirttiğimiz maddelerden oluşmamaktadır. Boşanma için özel boşanmanın sebepleri dâhilinde geçerli olan konular ve genel boşanmanın sebepleri içinde dâhil olan konular geçerlidir.

Boşanma Davasında Zamanaşımı

Boşanma davasında zamanaşımı süresi ne demektir? Zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süre olmaktadır. Yani Kanun koyucu, davanın açılabilmesi için belirli bir süre tanımaktadır. Bu süre içerisinde davanın açılabilmesi uygundur. Kanunda belirtilen bu sürenin içerisinde dava açılmadığı zaman, davanın hak düşürücü süresi dolar ve dava reddedilir.

Boşanma davalarında yer alan konular içinde, zamanaşımı süreleri olmaktadır. Fakat her dava konusunun açılma isteminde yer alan bu hak düşürücü süre, birbirinden farklı olmaktadır.

Her davanın ayrı şekilde zamanaşımı süresini öğrenmek için, internet sitemizde yer alan boşanma davaları konularımızdan faydalanabilir ve hukuk büromuzdan konu hakkında destek bilgi alabilirsiniz. Özel boşanma sebepleri konumuza devam ederken, dava içerisinde gerçekleşen af konusundan bahsedeceğiz.

Özel Sebeple Açılan Boşanma Davasında Af

Özel sebeple açılan boşanma davasında af gerçekleşebilir mi? Boşanma davanız ister özel sebeplerle, ister genel sebeplerle açılmış olsun davanın içerisinde affetme hakkınız olmaktadır. Kanunda yer alan “af” kelimesinden kasıt, tarafların barışması ve ortak hayatın devam ettirilmesidir.

Boşanma davası sürecinde gerçekleştirilen af ile birlikte, dava sonlandırılır. Fakat bu konuda bilinmesi gereken bir durum ise şu şekilde olmaktadır; Davada gerçekleşen aftan sonra, davanızın yeniden olmasını isterseniz eğer aynı sebeplerle dava açma hakkınız bulunmamaktadır. Böylesi olan durumda, affın gerçekleşmesinden sonra yaşanılan durumlardan dolayı boşanma davası açılabilir.

Özel boşanmanın sebepleri ve diğer boşanma davası konularınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, Esenyurt Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Velayetin Kaldırılması Şartları için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder