Pek Kötü Davranış Nedeni İle Boşanma

Pek Kötü Davranış Nedeni İle Boşanma

Pek kötü davranış nedeni ile boşanma hem özel hem de mutlak boşanma sebebi olarak Türk Medeni Hukukunda yer almaktadır.

Pek kötü davranışın şeklini; eşin vücut bütünlüğüne saldırı ve eşin sağlığına saldırı olarak incelemek mümkündür.

Eşin vücut bütünlüğüne saldırıyı;

 • Zulüm
 • İşkence
 • Ağır eziyet
 • Acımasızca dövmek
 • Aşırı derecede cinsel ilişkide bulunmak
 • Anormal cinsel ilişkiye zorlamak olarak nitelendirebiliriz.

Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davasında yer alan, eşin sağlığına saldırıyı;

 • Aç bırakmak
 • Hastalık aşılamak
 • Bir yere kapatmak
 • Soğukta zorla bırakmak
 • Hapsetmek

Pek Kötü Davranışla Dava Hakkının Kalkması

Pek kötü davranışla dava hakkının kalkması için belli başlı oluşumların gerçekleşmesi gerekir. Dava açma hakkının ortadan kalkması için iki unsur vardır. Bunlar; hak düşürücü süre yani zamanaşımı ve af olmaktadır.

Davaya hakkı olan tarafın;

 • Boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay
 • Her halde pek kötü davranış eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle, pek kötü davranış sebebi ile boşanma davası istemi için zamanaşımı süresi gerçekleşir.

Bu davada yer alan süreler hak düşürücü süre olduğundan dolayı hâkim tarafından kendiliğinden dikkate alınmalıdır.

Pek kötü davranış mutlak bir boşanma sebebi olduğu halde af halinde dava hakkı düşer. Davadaki af, Türk Medeni Kanunu madde 162 f. III hükmünde düzenlenmiştir. Affın olma şekillerini belirtecek olursak;

 • Yazılı olabilir (Mesaj vb.)
 • Sözlü olarak yapılabilir (Eşe ya da 3. Kişilere beyan edilerek)
 • Örtülü olarak yapılabilir (Eşle birlikte; tatile vb. yerlere gidilerek)
 • Açık yapılabilir (Davadan vazgeçtiğini beyan ederek)

Pek kötü davranış nedeniyle boşanma istemi hakkında bilgi verdikten sonra, makalemizin son kısmında “Bu dava türü için anlaşmalı boşanma olabilir mi?” sorusunun yanıtını vereceğiz.

Pek Kötü Davranışta Anlaşmalı Boşanma

Pek kötü davranışta anlaşmalı boşanma yapılabilir mi? Bu sorunun cevabı hayır olmaktadır. Pek kötü davranış sebebiyle açılan boşanma davasında ancak usulüne uygun şekilde yapılacak bir ıslah halinde anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesine olanak vardır.

Pek kötü davranış nedeni ile boşanma davası için ve diğer sebeplerden dolayı boşanma davalarınız hakkında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için Esenyurt Avukat ile iletişme geçebilirsiniz. İnternet sayfamızdan iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Şufa Hakkını Kullanma Şartları makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder