Prim Ücreti Davası

Prim Ücreti Davası

Prim ücreti davası nasıl olmaktadır? Hukuk büromuz tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan yazımızın içeriğinde, dava hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca internet sayfamızda yer alan diğer makale içeriklerinden, farklı bilgilere sahip olabilirsiniz.

Eski Kanunun 59. Maddesindeki metin aynı şekilde yeni kanun maddesine aktarılmıştır (Madde 61). Madde; “Sigortalılara” cümlesiyle başlamaktadır. Bu durumda sigortalı olmayan işçi 61. Maddenin uygulama alanı dışında kalır ve kanundaki diğer maddelerden faydalanır. Maddenin amacı yıllık ücretli izin süresinde 506 sayılı S.S Kanunu yönünden ödenmesi gereken primlerin devamlılığını sağlamaktır. İş kazaları ve meslek hastalığı primleri hariç tutulmuştur. Kanunumuzca bunun nedeni işçinin işten izin süresi içinde uzak kalması olmaktadır. Yazımızın içeriğinde prim ücreti davası hakkında bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz

İşçinin Ücret Davası Nasıl Açılır?

İşçinin ücret davası nasıl açılır? Hizmet tespit davası açılırken davacı işçi, çalıştığı zamanlara ait eksik prim ödemesini veya hiç ödeme yapılmadığı iddiasıyla işveren aleyhinde iş mahkemesine ücret tespit davası dilekçesi ile başvurmalıdır.

Mahkeme açılan davada ortaya koyulan delilleri incelemekte tanıklar, iş sendikalarına yazılan işe dair ücret bilgisi, bilirkişi sonuçlanması halinde geriye doğru eksik ya da hiç ödenmemiş primler işverenden alınarak SGK kayıtları yeniden düzenlenmekte işveren bu kusurundan dolayı ayrıca para cezasına çarptırılabilir. Bu davada ispat davacı olan tarafa ait olmaktadır. Aldığı ücretin prim ödemesine dâhil edilmediği veya eksik prim ödendiğini iddia eden işçi bu iddiasını tanıklar ve kanuna uygun delillerle belirtmelidir.

Prim ücreti davası başlıklı yazımızın son kısmında, bu davada görevli olan mahkemeyi belirteceğiz.

Ücret Davasında Görevli Mahkeme

Ücret davasında görevli mahkeme neresi olmaktadır? Bilindiği gibi görevli ve yetkili mahkemesi doğru olmadan açılan davalar, reddedilir. Bu sebeple de görevli mahkemenin doğru şekilde bilinmesi çok önemli bir husustur. Türk Medeni Hukuku kapsamına göre, iş bu davada görevli olan mahkeme, İş Mahkemesi olmaktadır.

Belirtmemiz gereken önemli bir hususta şöyle olmaktadır; Ücret davası, arabuluculuk kapsamına girmemektedir. Yani dava açmadan önce, arabuluculuk sistemine başvurulması zorunlu olmamaktadır.

Prim ücreti davası ve diğer iş davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Beylikdüzü İş Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız Özel Affın Hukuki Neticeleri makalemizi inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder