Reddi Miras Nedir

Reddi Miras Nedir

Reddi miras nedir ve hangi koşullarda, nasıl uygulanmalıdır? Bu gibi sorularınızın yanıtlarını öğrenmek için, makalemizden bilgi edinebilirsiniz. Reddi miras, Miras Kanunu madde 605 vd. düzenlenmiştir. Bu maddelerin belirlediği kural; mirasçıya bu sıfatı kabul etmeme olanağı sunmaktadır. Mirası reddetme, mirasçının kendi özgür iradesi ile verebileceği bir karar olduğu gibi, Kanunun getirdiği bir karineden kaynaklı da olabilir.

Mirasçılık sıfatını kazanmış olan kişinin, kendi iradesi ile bu sıfata son vermesi durumuna reddi miras denilir. Bu sebeple de ret, ancak mirasın intikali sonrasında yani miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleşir.

Reddi miras nedir sorusunun yanıtını verdikten sonra bu konu hakkında bir detay daha belirtmemiz gerekir; “ Miras bırakan hayatta iken reddi mirasın yapılabilmesi için, mirasçı ve miras bırakan arasında feragat sözleşmesi yapılmalıdır”.

Mirasın Reddinde Zamanaşımı

Mirasın reddinde zaman aşımı, mirasın öğrenildiği tarihe göre de değişiklik göstermektedir. Miras Kanunu 606/I’e göre, ret süresi 3 ay olmaktadır. Ret beyanı yenilik oluşturan bir beyan olduğu için, belirtilen süre hak düşürücü süredir. Beyanın bu süre içerisinde kullanılmış sayılması için üç ay içerisinde mahkemeye ulaşmış olması gerekir.

Reddi miras nedir sorusunun, yanıtının bilinmesi işlemin yapılması açısından da oldukça önemlidir. Konunun bir diğer esası da miras bırakanın ölümünden, ölüm tarihinden daha geç bir zamanda öğrenilmesidir. Bu durumda da ret beyanının oluşturulması için hak düşürücü süre, ölümün öğrenildiği gün olarak göz önünde bulundurulur.

Mirasın Reddinin Sonuçları

Mirasın reddinin sonuçları Miras Hukuku Kanunlarında açıkça belirtilmiştir. Ret, mirasçılık sıfatını geçmişe etkili olarak, miras bırakanın ölümü anından itibaren sona erer. Miras, mirası reddetmiş olan mirasçı sanki miras bırakandan daha önce ölmüş gibi sayılarak paylaşılır. Buna göre, mirası reddeden bir yasal mirasçı ise ve altsoyu yoksa zümrede onunla birlikte mirasçı olanların miras payı artar.

En yakın yasal mirasçıların tümü mirası reddedecek olursa, tereke MK 612/I’e göre Sulh Mahkemesi tarafından iflas hükümlerine göre tasfiye olunur. Yani miras, ret işlemindeki ana kuralın aksine reddedenlerin yerini alacak mirasçılara geçmez. Buradaki en yakın mirasçılardan kasıt, miras bırakanın ölümünde, ona en yakın planda ve doğrudan mirasçı olan kişilerdir. Eş de bu kavrama dahil olmaktadır.

Reddi miras nedir ve diğer miras davalarınız hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için Avcılar Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Kriminal suçlar hakkında bilgi için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder