Reddi Miras Süresi

Reddi miras süresi ne anlama gelmektedir? Reddi miras, mirasçı sıfatında olan kişinin kendi payına kalan miras hakkından feragat etmesidir. Mirasçı sıfatında yer alan kişi bu işlemi terekenin yani mal varlığının borca batık olmasından dolayı yapabilir. Ayrıca mirasçının kişisel kararı da reddi miras nedenleri arasında yer almaktadır.

Mirasçı miras bırakanın son ikamet yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yaparak, mirası reddettiğini beyan edebilir. Bu beyan yazılı ve sözlü şekilde olabilir. Reddi miras kısmi şekilde yapılamaz. Yani bu işlemi yapan mirasçı, mirastaki alacak ve borçların tamamını reddetmiş sayılır.

TMK uygulamalarına göre mirasın reddedilmesi için yasal süre vardır. Yasal olan hak düşürücü süre 3 ay olmaktadır. 3 aylık süre miras bırakanın ölüm günü ile birlikte başlar. Mirasçı eğer miras bırakanın ölümüne daha geç tarihte öğrendiyse, ölümün öğrenildiği tarih reddi miras süresi için başlangıç zamanı olarak kabul edilir.

Reddi Miras Süresinde 3 Ay Geçerse

Mirasçı sıfatı kendi içerisinde iki gruba ayrılır. Bunlar; yasal mirasçı ve atanmış mirasçılardır. Yasal mirasçıların reddi miras için belirlenen süresi ölüm günü başlarken, atanmış mirasçıların süresi tasarrufun kendilerine resmen bildirildiği tarihte başlar.

Bir başka süre şekli ise resmi defter tutulması ile alakalı olmaktadır. Bu koşuldaki resmi ret süresi 1 ay olarak düzenlenmiştir. Resmi defterin incelemesi bittikten sonra mirasçı mirası reddettiğini ya da kabul ettiğini açıklar.

Türk Medeni Kanunu madde 615 içeriğine göre; Belirli koşulların oluşması dâhilinde, Sulh Hukuk Mahkemesi hâkiminin yetkisiyle mirasçıya verilen ret süresi uzatılabilir. Buradaki geçerli olan neden kanunlarca da kabul görebilen; hasta bulunma hali, doğal afet hali vb. şekillerde olmalıdır.

Torunun Reddi Mirası

Reddi miras süresi kapsamında merak edilen bir konuda şu şekildedir; ilk mirasçı sıfatındaki kişi mirası reddettiğinde onun alt soyu mirası alabilir mi? Toplumumuzda da sıklıkla karşılaşılan bir durum bu şekildedir. Konuya örnek vererek daha açıklayıcı bilgi sunacağız.

TMK 608/3 maddesine göre; Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

Örneğin; Dedenin vefatından sonra, baba mirası reddederse burada miras hakkı çocuğa yani toruna geçmektedir. Fakat burada bilinmesi gereken bir durumda şu şekildedir; Torun dedenin mirasını kabul ettikten sonra, torundan kalan mirastan baba hak sahibi olamaz.

Mirasçının Borcundan Dolayı Reddi Miras

Miras bırakanın borçları kalan mallardan daha fazlaysa, mirasçı sıfatında olan kişi ya da kişiler mirası reddetme hakkına sahiptirler. Reddi miras süresi içinde mahkemeye yapılan başvuru halinde mirasçının vermiş olduğu bilgiler incelenir ve mirasın reddine karar verilir.

Mirasçı, Sulh Hukuk Mahkemesine hazırlanan dilekçe ile birlikte başvuru yapmalıdır. Dilekçe içeriğinde hasımsız sıfatıyla kabul edilen miras bırakanın bilgileri ve mirasçı sıfatıyla kabul edilen davacının bilgileri yer alır. Bunların yanı sıra mirasın reddine sebep olan bilgilerde belgeleri eşliğinde mahkemeye sunulur.

Terekenin borca batık olması, mirasın reddi için geçerli bir sebeptir. Mirasın reddedilmesi, mirasçı sıfatındaki kişiye bağlı olan bir haktır. Yani mirasçı miras borca batık olsa da olmasa da kendi hür iradesi ile mirası süresi içinde başvurusunu yaparak reddedebilir.

Reddi Mirasın Sonuçları

Reddi miras süresi hakkında düzenlenen yazımıza devam ederken bu uygulamanın yasal mirasçılar hakkında oluşturduğu hukuki sonuçlardan bahsedeceğiz.

  • Yasal mirasçıların tamamı mirası ret ederse tereke iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.
  • Miras alt soy tarafından tamamen reddedilirse, alt soyun bütün miras hakkı eşe geçer. Yani birinci zümrede yer alan mirasçılar mirası reddettiğinde, miras hakkı ikinci zümrede yer alan mirasçılara geçmez. Bu durumda eş tek mirasçı olur.
  • TMK 614 maddesinde sonradan gelen mirasçıya dair düzenleme yapılmıştır. Mirası reddeden mirasçı veya mirasçıların kabul veya ret için davet edilmeleri koşuluyla mirasın reddi gerçekleştirilir. Davet miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile yapılabilir. Mahkeme alt derecede olan mirasçıyı 1 aylık süre içinde mahkemeye çağırır. Süre içerisinde işlem yapılmazsa miras reddedilmiş sayılır.

Reddi miras süresi ve reddi miras davası hakkında detaylı bilgi edinmek için, Avcılar Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

0

Yorum Gönder