Resmi Vasiyetname

Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetname hazırlığı; Noter, sulh hukuk hâkimi veya resmi memur eşliğinde, iki tanığın katılımı ile yapılabilir. Vasiyetname hazırlayacak kişinin; 15 yaşını doldurmuş olması ve akıl fiili olması gerekmektedir. Resmi vasiyet ile ölüme bağlı tasarrufta bulunmak isteyen vasiyetçi, öncelikli son arzularını memura yazılı ya da sözlü olarak beyan eder. Bu şekilde hazırlanan resmi evrak, vasiyetçi tarafından incelenir ve imzalanır.

Miras Kanunu madde 536/I’den yola çıkarak tanık ve memurlar hakkında şunları belirtebiliriz; Fiil ehliyeti bulunmayanlar, herhangi ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okuryazar olmayanlar, miras bırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri, kardeşlerin eşleri olan kişiler bu evrak hazırlanırken resmi memur ya da tanıklık görevi yapamazlar. Vasiyetname hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenleri belirterek yazımıza devam edeceğiz.

Resmi Vasiyetname Düzenleme

Resmi vasiyetname düzenleme, Miras hukuku maddelerinde yer almaktadır. Miras Kanunlarında iki şekilde resmi vasiyet hazırlığı yapılabilir. Bunlardan birincisi MK 533 ve MK 534’de yer almaktadır. Bu maddelere göre; Vasiyetçi tarafından okunarak ve imzalanarak düzenlenen resmi vasiyetname şeklidir.

Bir diğer şekli ise; Miras Kanunu madde 535’de belirtilmiştir. Bu maddeye göre de; vasiyetçinin okumadan ve imzalamadan yaptığı resmi vasiyettir. Belirtmek gerekir ki, her iki şekil eşdeğer olmaktadır. Nitekim bazen, vasiyetçinin bazı nitelikleri, belirli bir türe başvurmayı zorunlu kılabilir. Yani, herhangi bir sebeple okuyamayan ve yazamayan bir kişi, resmi vasiyetname için muhakkak MK 535’de belirtilmiş olan şekle göre, yani okumadan ve imzalamadan düzenletmek zorundadır.

Özel Durumu Olan Kişilerin Resmi Vasiyet Hazırlığı

Özel durumu olan kişilerin resmi vasiyet hazırlığı hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

  • Görmeyen kişiler, körler alfabesi ile vasiyet hazırlatabilir
  • Körler alfabesini dahi bilmeyen körlerin, Miras Kanunu madde 535’e göre vasiyet hazırlaması gerekir
  • Sağır ve dilsiz olan kişiler, okuma yazma biliyorsa, Miras Kanunu madde 533 ve 534’e göre vasiyet düzenletebilir. Çünkü o, son arzularını notere yazılı olarak verebilir. Noterin sorularına yazılı olarak yanıt verebilir
  • Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişiler, vasiyet hazırlığını tercümen eşliğinde yapabilir

Resmi vasiyetname ve diğer miras davalarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Esenyurt Avukat ile görüşebilirsiniz.

İş Kazasında Açılabilecek Davalar hakkında bilgi almak için bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

0

Related Posts

Yorum Gönder